Boliger til mennesker med funksjonsnedsettelser

Boliger til mennesker med funksjonsnedsettelser

Holmestrand kommune har flere boliger/leiligheter som er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vårt arbeid tar sikte på å opprettholde dagliglivets ferdigheter for beboerne, oppmuntre til selvstendighet og styrke nettverk, alt ut i fra beboernes individuelle behov 

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Lokasjoner

  • 7-tallet: Roveveien 35, 3085 Holmestrand
  • Tunnelveien 44-46, 3085 Holmestrand
  • Tunnelveien 38-40, 3085 Holmestrand
  • Roveveien 17, 3085 Holmestrand
  • Springvannsløkka (Hof): Springvannsløkka 29, 3090 Hof
  • Prestegårdsalleen 17-19, 3080 Sande
Til toppen