Omsorgsboliger for eldre

Omsorgsboliger for eldre

Boligene er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede, og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Boligene er ingen institusjon og er beboerens eget hjem.

I Holmestrand er boligene utformet som en enhet i fellesskapsbolig med fellesarealer. Boligene har døgnbemanning.

I Sande ligger omsorgsboligene i området Sandetun. Det finnes ulike typer omsorgsboliger som tildeles ut fra søkers behov. Boligene ikke har døgnbemanning men blir betjent av hjemmetjenesten som har basen på Sandetun.

I Hof ligger omsorgsboligene inne på egen avdeling ved Hof bo- og behandlingssenter. Boligene har døgnbemanning.

Lokasjoner

  • Holmestrand: Rovebakken Omsorgsboliger, Roveveien 69, 3080 Holmestrand
  • Holmestrand: 3 tallet Omsorgsbolig, Roveveien 37-39-41 , 3085 Holmestrand
  • Hof: Hof bo- og behandlingssenter (BBS), Thorshaugveien 45, 3090 Hof
  • Sande: Sandetun boliger, Revåveien 32-60, 3070 Sande

Hvem kan søke

Holmestrand kommune har et begrenset antall døgnbemannede omsorgsboliger, og vedtak om tildeling fattes etter behovsprøving.

Et eller flere av følgende kriterier må være tilstede:

  • Brukere må være i behov av døgnkontinuerlig tilsyn/hjelp av helsepersonell
  • Muligheter for hjelpetiltak og utbedringer/tilpassing av egen bolig skal være vurdert
  • Søkeren må ha bodd sammenhengende i Holmestrand kommune de siste 3 år
  • Søkeren skal ikke ha større hjelpebehov enn at det dekkes av bemanningen i boligene der det er døgnbemanning
  • Søkeren må kunne tilpasse seg de ordensregler som gjelder for boligen

Hvordan søke

Til Holmestrand: Rovebakken Omsorgsboliger, Holmestrand: 3 tallet Omsorgsbolig, og Hof: Hof bo- og behandlingssenter benyttes dette skjemaet:

Søknad om kommunal bolig (PDF, 159 kB)

Søknaden blir behandlet av NAV. Les mer her om du trenger hjelp til å fylle inn skjema

Til Sandetun boliger: Disse boligene har ikke døgnbemanning og blir betjent av hjemmetjeneste som har basen på Sandetun. Her finner du skjemaet for å søke: Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (PDF, 457 kB).

Disse søknadene behandles av tjenestekontoret. Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, så kan du kontakte Tjenestekontoret

Til toppen