Holmestrand bo- og behandlingssenter

Holmestrand bo- og behandlingssenter

Holmestrand bo- og behandlingssenter har som mål at du som beboer opplever å bli møtt med faglig kompetanse, omsorg, imøtekommenhet og respekt i et inkluderende og trivelig miljø.

Hjelpen du får skal være forutsigbar og tilrettelagt i forhold til dine behov.

Holmestrand bo- og behandlingssenter - Klikk for stort bildeHolmestrand bo- og behandlingssenter Holmestrand kommune  

 

Holmestrand bo- og behandlingssenter har 53 plasser og er delt i fire avdelinger, dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens, kjøkken og vaskeri - og er ledet av virksomhetsleder Monica Skytte Kristoffersen.

Avdeling A

Avdeling A er en korttidsavdeling med 16 plasser. Avdeling A ledes av Mette Kristin Hansen. 

Avdeling B/C

Avdeling B/C er to avdelinger for demente hvorav en avdeling er en skjermet enhet. Avdelingene har til sammen 22 plasser. Avdeling B/C ledes midlertidig av Jeanett H. Winther. 

Avdeling D

Avd D er i en somatisk langtidsavdeling med 15 plasser. Avdeling D ledes av Jeanett Haugland Winther. 

Kjøkken

Kjøkkenet produserer og leverer mat til institusjonen, boliger og hjemmeboende i Holmestrand. Kjøkkenet på Holmestrand bo- og behandlingssenter ledes av Randi Solli. 

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende

Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demens er ledet av Mette Kristin Hansen. 

Vaskeriet

Vaskeriet ledes av Marina Milan. 

 

Kontakt avdelingene

Avd. A - korttid 2. etasje: Tlf. 475 17 612

Avd. B - skjermet: Tlf. 476 04 704

Avd. C - demens: Tlf. 476 08 509

Avd. D - langtid og rullering: Tlf. 476 39 870

Adresse

Holmestrand bo- og behandlingssenter, Roveveien 43, 3080 Holmestrand.

Til toppen