Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Åpent for besøkende

Avtale for besøk ved alle avdelinger, avdeling A, B, C og D kan gjøres på tlf. 481 88 465 fra kl 9-15, og det er ikke lenger faste tider for besøk. Besøk gjelder for nærmeste pårørende, 1-2 personer.

Rutiner for besøk

De aller fleste av kommunens sykehjemsbeboere er nå vaksinert mot covid-19 med to doser, og vil ha redusert risiko for å utvikle sykdom. Etter nye nasjonale retningslinjer kan vaksinerte beboere ha nærkontakt, og gi og få klem, av et begrenset antall besøkende. Disse skal være de samme besøkende over tid.

Holmestrand bo- og behandlingssenter

Holmestrand bo- og behandlingssenter

Holmestrand bo- og behandlingssenter har som mål at du som beboer opplever å bli møtt med faglig kompetanse, omsorg, imøtekommenhet og respekt i et inkluderende og trivelig miljø.

Hjelpen du får skal være forutsigbar og tilrettelagt i forhold til dine behov.

Holmestrand bo- og behandlingssenter - Klikk for stort bildeHolmestrand bo- og behandlingssenter Holmestrand kommune  

 

Holmestrand bo- og behandlingssenter har 57 plasser og er delt i fire avdelinger, dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens, kjøkken og vaskeri - og er ledet av virksomhetsleder Monica Skytte Kristoffersen.

Avdeling A

Avdeling A er en kortidsavdeling med 20 plasser. Avdeling A ledes av Mette Poosz. 

Avdeling B/C

Avdeling B/C er to avdelinger for demente hvorav en avdeling er en skjermet enhet. Avdelingene har til sammen 22 plasser. Avdeling B/C ledes av Maren Pernille Weden. 

Avdeling D

Avd D er i en somatisk langtidsavdeling med 15 plasser. Avdeling D ledes midlertidig av Maren Pernille Weden til vi får på plass ny leder på Hof bo-og behandlingssenter. 

Kjøkken

Kjøkkenet produserer og leverer mat til institusjonen, boliger og hjemmeboende i Holmestrand. Kjøkkenet på Holmestrand bo- og behandlingssenter ledes av Randi Solli. 

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende

Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demens er ledet av Mette Poosz. 

Vaskeriet

Vaskeriet ledes av Marina Milan. 

 

Kontakt avdelingene

Avd. A - korttid 2. etasje: Tlf. 475 17 612

Avd. B - skjermet: Tlf. 476 04 704

Avd. C - demens: Tlf. 476 08 509

Avd. D - langtid og rullering: Tlf. 476 39 870

Adresse

Holmestrand bo- og behandlingssenter, Roveveien 43, 3080 Holmestrand.

Til toppen