Koronasituasjonen

28.09.2021 15.34

Sande bo- og behandlingssenter

Sande bo- og behandlingssenter

Sykehjemmet har fem hus og en rehabiliteringsavdeling. Husene er bygget over samme modell med stue og kjøkken i senter omkranset av beboerrommene.

Rehabiliteringsavdelingen er bygget etter sykehusmodell med stue og kjøkken i enden av en korridor.

Sande bo- og behandlingssenter - Klikk for stort bildeSande bo- og behandlingssenter Holmestrand kommune Til Sande bo- og behandlingssenter tilhører også en Bofellesskap for Demente som ligger som eget hus i Sansehagen. Det er 8 enkeltrom med bod og felles stue og kjøkken.

Dagsenter for demente i Sande er også plassert på Sande bo- og behandlingssenter.

Sykehjemmet har 54 rom fordelt på to demensavdelinger, tre langtidsavdelinger og en korttid- og rehabiliteringsavdeling.

Alle langtidsopphold gis på enkeltrom. Ansatte har fast arbeidssted, men brukes også på andre områder i virksomheten når deres kompetanse etterspørres. Det er sykepleiere, vernepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter blant de ansatte.

Alle ansatte skal ha synlig tjenestebevis på uniformen.

Sykehjemmet har egen tilsynslege som er tilstede to dager i uka.

Åpningstider

Sykehjemmet er åpent hele døgnet, Avdelingslederne er tilstede mellom kl. 8-15.
Vaktromstelefonene er i bruk hele døgnet, men det kan ta tid før personalet kan svare deg.

Kontaktinformasjon

Adresse

Sande bo- og behandlingssenter, Jernbanegata 25, 3070 Sande i Vestfold. 

Til toppen