Tannlege

Tannlege

Vestfold fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket.

I Holmestrand kommune holder den fylkeskommunale tannhelsetjenesten til på Holmestrand tannklinikk.

Kontaktinformasjon

Holmestrand tannklinikk

Langgaten 45, 3080 Holmestrand. Telefon: 33 05 29 77.
Åpningstider: Mandag - fredag kl. 07.45-15.15
Gå til Holmestrand tannklinikk

Sande tannklinikk

I Sande kommune holder den fylkeskommunale tannhelsetjenesten til på Sande tannklinikk på Sandesenteret Prestegårdsalleen 73.
Telefon: 33 77 61 06

Gå til Sande tannklinikk

Enkelte befolkningsgrupper har rett til gratis behandling, blant annet barn og unge i alderen 0–18 år, psykisk utviklingshemmede og eldre, langtidssyke og funksjonshemmede i institusjon.

Tannlegevakt

Dersom du trenger akutt tannlegehjelp i helger og helligdager kontaktes tannlegevakten. Vakten tilbyr kun nødvendig førstehjelp.

Vakttelefon: 33 69 74 74 (Ring før du kommer).

Mer informasjon om tannlegevakten, betingelser og priser finnes på Vestfold fylkeskommunes hjemmeside.

Mer informasjon om tannhelse og tannhelsetjenesten