Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Dagaktivitetssenter for hjemmeboende med demens (Holmestrand og Hof)

Dagaktivitetssenter for hjemmeboende med demens (Holmestrand og Hof)

4 personer som holder hender frem mot hverandre - Klikk for stort bildeDagsentertilbudet sitt hovedmål er å bidra til at brukerne kan bo lengst mulig i eget hjem, og at brukerne skal oppleve mestring, trygghet og trivselI Holmestrand og Hof finnes det to dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens. Ett beliggende i Fredlyveien 13 på Botne og ett på Hof bo- og behandlingssenter.

Om tjenesten

Tjenesten sitt hovedmål er å bidra til at brukerne kan bo lengst mulig i eget hjem, og at brukerne skal oppleve mestring, trygghet og trivsel, samt avlaste pårørende. Les brosjyren "Velkommen til dagsenter for hjemmeboende med demens" (PDF, 289 kB)

Kontakt og åpningstider

Telefon Botne: 902 76 129
Botne: mandag - fredag kl. 8-15.30
Telefon Hof: 468 95 942
Hof: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8-15.30 og onsdag 13.30-21.

Alle brukerne blir hentet og kjørt hjem innenfor åpningstid (nærmere tidspunkt avtales når tjenesten avtales). Det legges opp til tilrettelagte aktiviteter som er tilpasset hver enkelt. Frokost og middag er inkludert i tjenesten.

Det må foreligge dokumentert diagnose om demens eller grad av forvirring/hukommelsestap ved tildeling av dagaktivitetstilbud.

Lovverk

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a andre ledd jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.

Egenandel

Det kreves egenandel for å dekke transport og kost.

Hvordan søke plass på dagaktivitetssenteret?

Fyll ut skjemaet og send dette til Tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Adressen finner du i skjemaet. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.

Her finner du skjemaet: Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (PDF, 388 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, så kan du kontakte Tjenestekontoret. 

Til toppen