Informasjon om tilbud i forbindelse med nye restriksjoner

Dagens tilbud ved aktivitetssenter, dagsenter, støttekontakttjenester og gruppetilbud går som normalt – innenfor gjeldene retningslinjer med 1 meter, alternativet bruk av munnbind, logg/ registrering av brukere/gjester, håndvask/sprit og overflate desinfeksjon, maks 20 deltakere i gruppe gitt at lokalet tillater med 1 meter og ellers maks antall besøkende ut fra det lokasjonen tillater med 1 meter avstand.

Ved sykdom hos ansatte vil det bli nødvendig å stenge tilbudet ved det aktuelle senteret/gruppetilbudet.

Dagsenter for demens har noe utfordring med avstand/munnbind under transport, men anser det som mindre risikofylt kontra å ikke gi dagsentertilbudet.

Dagsenter i Holmestrand for personer med demens

Dagsenter i Holmestrand for personer med demens

Det er ett dagsenter for hjemmeboende med demens i Holmestrand kommune. For tiden holder vi til i lokaler på Hof bo- og behandlingssenter.

Det legges vekt på sosialisering, opplæring og trening i ferdigheter som er viktig for at brukere skal kunne bo og leve mest mulig selvstendig.

Tjenesten innebærer varierte aktiviteter eller arbeidsoppgaver tilrettelagt den enkeltes funksjonsnivå, samt bistand i forbindelse med søknader og oppfølging.

Se for øvrig vår informasjonsbrosjyre (PDF, 289 kB).

 

Åpningstider

Dagsenteret er åpent 5 dager pr. uke, mandag  - fredag. Stengt helger og helligdager. 

Kontaktinformasjon

Telefon leder: 469 15 379
Vakttelefon dagsenteret: 902 76 129 og 468 95 942
Telefon er bemannet mellom kl. 08-15.30 på hverdager.

Kriterier/vilkår

Må være tverrfaglig vurdert i forhold til å kunne nyttiggjøre seg tilbudet. Vurdering omfatter mentale og fysiske funksjoner i dagliglivet. Må fungere i gruppe.

Kan ikke ha utfordrende adferd av en karakter som ikke er forenlig med å fungere i gruppe eller krever stor grad av skjerming.

Pris for dagsenteret

Det betales fastsatt pris for tjenesten. Satsene vedtas av kommunestyret årlig.

Hva kan du forvente av oss?

Tjenesten tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull hverdag.

Hva vi forventer av deg

At søker så langt som det er mulig, deltar aktivt ved kartlegging av bistandsbehov.

Hvordan søke plass på dagsenter?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om tjenesten, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Fyll ut skjemaet og send dette til Tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Adressen finner du i skjemaet. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.

Her finner du skjemaet: Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, så kan du kontakte Tjenestekontoret. 

Til toppen