Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Dagsenter i Sande for personer med demens

Dagsenter i Sande for personer med demens

Dagsenteret er et tilrettelagt tilbud for personer med demens sykdom. Dagsenteret holder til ved Sande bo- og behandlingssenter.

Det legges vekt på sosialisering, opplæring og trening i ferdigheter som er viktig for at brukere skal kunne bo og leve mest mulig selvstendig.

Tjenesten innebærer varierte aktiviteter eller arbeidsoppgaver tilrettelagt den enkeltes funksjonsnivå, samt bistand i forbindelse med søknader og oppfølging.

Målgruppe

Dagsenter ved Sande bo- og behandlingssenter er et tilrettelagt tilbud for personer med demens sykdom.

Åpningstider

Dagsenteret er åpent 2 dager pr. uke.

Telefon

Mandag til fredag kl. 8–15.
Tlf. 33 78 70 00    

Kriterier/vilkår

Må være tverrfaglig vurdert i forhold til å kunne nyttiggjøre seg tilbudet. Vurdering omfatter mentale og fysiske funksjoner i dagliglivet. Må fungere i gruppe.

Kan ikke ha utfordrende adferd av en karakter som ikke er forenlig med å fungere i gruppe eller krever stor grad av skjerming.

Pris for dagsenteret

Det betales fastsatt pris for tjenesten. Tjenesten betales som dagopphold. Satsene vedtas av kommunestyret årlig.

Hva kan du forvente av oss?

Tjenesten tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull hverdag.

Hva vi forventer av deg

At søker så langt som det er mulig, deltar aktivt ved kartlegging av bistandsbehov.

Hvordan søke plass på dagsenter?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om tjenesten, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Fyll ut skjemaet og send dette til Tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Adressen finner du i skjemaet. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.

Her finner du skjemaet: Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (PDF, 388 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, så kan du kontakte Tjenestekontoret. 

Til toppen