Koronasituasjonen

28.09.2021 15.34

Tilrettelagt arbeid - EMPUS

EMPUS AS

EMPUS har fire avdelinger:

  • VTA
  • AFT
  • LK
  • APU

VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid)

VTA er en avdeling som tilbyr varig tilrettelagt arbeid for personer som har uføretrygd. Vi tilbyr tilpassede arbeidsoppgaver i vår bedrift, samt muligheter for hospitering i ordinære bedrifter. Tiltaket drives etter avtale med NAV

 

AFT (Arbeidsforberedende trening)

AFT er et arbeidsrettet tiltak for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og ønsker tett oppfølging og arbeidstrening for å komme ut i ordinært arbeid. Tiltaket drives etter avtale med NAV.

 

LK (Lærekandidater)

Som ungdom i videregående skole kan du fortsette den videregående opplæringen ute i vår bedrift. Vi tilbyr spesialundervisning i bedrift, i flere forskjellige fag, i samarbeid med opplæringskontoret OKTAV.

 

APU (Arbeid, Produksjon og Utvikling)

APU er en egen avdeling ved EMPUS, og er et tilrettelagt arbeidstilbud for personer med fysisk/psykisk funksjonshemming, med så omfattende bistandsbehov at de faller utenfor andre typer arbeidsmarkedstiltak. Søker må ha fullført videregående opplæring. Dette tiltaket drives for Holmestrand kommune.

Her finner du skjemaet: Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (PDF, 388 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, så kan du kontakte Tjenestekontoret. 

Åpningstider ved EMPUS

EMPUS er åpent alle hverdager.

Telefon

Mandag til fredag kl. 8 –15.30, tlf. 940 05 466

Hvordan søke arbeid hos EMPUS?

Du kan kontakte kommunen eller NAV for å få hjelp til å søke om tjenesten, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

På hjemmesiden til EMPUS får du mer info om søknadskjemaer o.l.

Les mer om EMPUS

 

Til toppen