EMPUS AS

EMPUS har fire avdelinger: Varig Tilrettelagt Arbeid, Arbeidsforberedende trening, Lærekandidater og Arbeid, Produksjon og Utvikling.

VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid)

VTA er en avdeling som tilbyr varig tilrettelagt arbeid for personer som har uføretrygd. Vi tilbyr tilpassede arbeidsoppgaver i vår bedrift, samt muligheter for hospitering i ordinære bedrifter. Tiltaket drives etter avtale med NAV

AFT (Arbeidsforberedende trening)

AFT er et arbeidsrettet tiltak for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og ønsker tett oppfølging og arbeidstrening for å komme ut i ordinært arbeid. Tiltaket drives etter avtale med NAV.

LK (Lærekandidater)

Som ungdom i videregående skole kan du fortsette den videregående opplæringen ute i vår bedrift. Vi tilbyr spesialundervisning i bedrift, i flere forskjellige fag, i samarbeid med opplæringskontoret OKTAV.

APU (Arbeid, Produksjon og Utvikling)

Arbeid, Produksjon og Utvikling (APU) er en egen avdeling på Empus, som tilbyr tilrettelagt arbeid til mennesker med funksjonsvariasjon som faller utenfor andre arbeidsmarkedstiltak. APU yter tjenester til personer med behov for tilrettelagt arbeidstilbud på dagtid. Tjenesten skal bidra til at den enkelte får en forutsigbar og meningsfull hverdag, og innebærer varierte arbeidsoppgaver tilrettelagt den enkeltes funksjonsnivå, med et utviklings- og veiledningsperspektiv. Tjenesten legger vekt på brukermedvirkning, selvbestemmelse og autonomi for den enkelte. Søker må ha fullført videregående opplæring, og bostedsadresse i Holmestrand kommune. Dette tiltaket drives av Empus for Holmestrand kommune.

Her finner du skjemaet: Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (PDF, 163 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, så kan du kontakte Tjenestekontoret. 

Åpningstider ved EMPUS

EMPUS er åpent alle hverdager.

Telefon

Mandag til fredag kl. 8 –15.30, telefon: 940 05 466

Hvordan søke arbeid hos EMPUS?

Du kan kontakte kommunen eller NAV for å få hjelp til å søke om tjenesten, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

På hjemmesiden til EMPUS får du mer info om søknadskjemaer o.l.

Les mer om EMPUS