1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Tjenestebeskrivelser

Tjenestebeskrivelser

Kommunen skal bidra til å sikre en helse- og omsorgstjeneste som gir innbyggerne mulighet til å leve aktive, selvstendige liv, så langt det er mulig og uavhengig av sykdom og/eller funksjonstap. Tjenestene må organiseres slik at de støtter opp om dette perspektivet. 

På generelt grunnlag forvalter omsorgstjenestene et lovverk som krever gode faglige, juridiske, etiske og økonomiske vurderinger. Tjenesteområdene er underlagt lover og forskrifter med klare rettighetsaspekter og faglig skjønnsutøvelse og der individuelle hensyn er sterkt vektlagt.

 

Formålet er å tydeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Det vurderes at tjenestebeskrivelsene vil bidra til helhetlige tjenester på lavest mulig nivå der innbyggere oppnår best mulig eierskap til sin egen hverdag.

Tjenestebeskrivelser (PDF, 2 MB)

Til toppen