Den Kulturelle Spaserstokken

Den Kulturelle Spaserstokken

Klikk for stort bildeTur til kultur: Besøk på Oslo konserthus september 2019 Sonja Søtje-Andresen Den Kulturelle Spaserstokken er et kulturformidlingsprogram for seniorer og skal tilby et godt, variert og profesjonelt kulturtilbud.

Program for høst 2020

Programmet for høsten er under planlegging. Flere tilbud kommer og legges ut etter hvert.

Vi deler arrangementene også på vår Facebookside: Kulturkontoret Holmestrand

Konserter med Jon Harry Skrenes 

Tirsdag 13. oktober kl. 12 på Botne aktivitetssenter // kl. 15 på Hof bibliotek

Torsdag 15. oktober kl. 11 på Sandetun aktivitetssenter // kl. 13 på Kjærsenteret 

Konserter med Christine Meyer og Geir Langslet

Tirsdag 10. november kl. 12 på Botne aktivitetssenter // kl. 15 på Hof bibliotek

 

Hva er Den kulturelle spaserstokken?

Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Satsingsområder

Oaser: Små kulturinnslag på sykehjemmet eller eldresentre, som er gode vitamininsprøytinger for den enkelte bruker og for felleskapet.

Tur til kultur: Turer til operaer, teaterforestillinger, konserter eller utstillinger.

Omsorgssang: Sang og musikk integrert i daglig omsorg på sykehjem og i omsorgsboliger. I første omgang rettes omsorgssang mot demente. Målet er å naturliggjøre sang som en del av daglig omsorg. Forskning viser til at omsorgssang kan redusere medisinbruk, demper uro og setter i tillegg den som synger i godt humør. Grunnleggeren av omsorgssang er Dr. Audun Myskja, overlege og musikkterapeut.

Se også Sandetun aktivitetssenter i Sande og Kjærsenteret i Holmestrand

Til toppen