Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

01.04.2020 12.33

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er et kulturformidlingsprogram som skal sørge for at seniorer skal få et godt, variert og profesjonelt kulturtilbud.

Program for Våren 2020:

Jon Harry Skrenes "De gode gamle melodiene" 

Tirsdag, 18. februar: Hof bo- og behandlingssenter (Veset) kl. 11 // Sandetun bo- og rehabliliteringssenter kl. 13

Torsdag 20. februar: Rovebakken kl. 10.45 // 3-tallet kl. 11.45 // Holmestrand bo- og behandlingssenter kl. 13

Mari og Werner "Sanger fra hjertet" - AVLYST pga av smitteverntiltak!

Tirsdag 17. mars: Hof bo- og behandlingssenter (Veset) kl. 11 // Sandetun bo- og rehabliliteringssenter kl. 13

Torsdag 19. mars: Rovebakken kl. 10.45 // 3-tallet kl. 11.45 // Holmestrand bo- og behandlingssenter kl. 13

Duo Juhuu (Gro Hansen og Dag Einar Eilertsen)

Tirsdag 21. april: Sandetun bo- og rehabliliteringssenter kl. 11 // Hof bo- og behandlingssenter (Veset) kl. 13

Torsdag 23. april: Rovebakken kl. 10.30 // 3-tallet kl. 11.45 // Holmestrand bo- og behandlingssenter kl. 13

Christine Mayer og Geir Langslet

Tirsdag 28. april: Botne aktivitetssenter kl. 11 // Hof bibliotek kl. 13 

Torsdag 30. april: Sandetun aktivitessenter kl. 11 // Kjærsenteret kl. 13

 

Hva er Den kulturelle spaserstokken?

Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Satsingsområder

Oaser: Små kulturinnslag på sykehjemmet eller eldresentre, som er gode vitamininsprøytinger for den enkelte bruker og for felleskapet.

Tur til kultur: Turer til operaer, teaterforestillinger, konserter eller utstillinger.

Omsorgssang: Sang og musikk integrert i daglig omsorg på sykehjem og i omsorgsboliger. I første omgang rettes omsorgssang mot demente. Målet er å naturliggjøre sang som en del av daglig omsorg. Forskning viser til at omsorgssang kan redusere medisinbruk, demper uro og setter i tillegg den som synger i godt humør. Grunnleggeren av omsorgssang er Dr. Audun Myskja, overlege og musikkterapeut.

Se også Sandetun aktivitetssenter i Sande og Kjærsenteret i Holmestrand