Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Test deg  Vaksine  Nowy koronawirus

15.01.2021 14.04

Den Kulturelle Spaserstokken

Den Kulturelle Spaserstokken

Årets julekonsert

Den kulturelle spaserstokken inviterer alle med på en stemningsfull og vakker julekonsert med artistene Randi Gunhildstad, Arnstein Roch Øverland og Rune Jensen. På grunn av restriksjonene rundt korona ble julekonserten i år spilt inn på Biorama uten publikum tilstede og finnes kun i digital form. Du kan selv bestemme når du har lyst til å se den, hvor, hvor ofte og med hvem. 

Her ser du Julekonserten med Den kulturelle spaserstokken.

Den kulturelle spaserstokken ved Kulturkontoret Holmestrand ønsker dere en riktig god jul.

Høstprogram 2020

 

Hva er Den kulturelle spaserstokken?

Den Kulturelle Spaserstokken er et kulturformidlingsprogram for seniorer og skal tilby et godt, variert og profesjonelt kulturtilbud.

Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Satsingsområder

Oaser: Små kulturinnslag på sykehjemmet eller eldresentre, som er gode vitamininsprøytinger for den enkelte bruker og for felleskapet.

Tur til kultur: Turer til operaer, teaterforestillinger, konserter eller utstillinger.

Omsorgssang: Sang og musikk integrert i daglig omsorg på sykehjem og i omsorgsboliger. I første omgang rettes omsorgssang mot demente. Målet er å naturliggjøre sang som en del av daglig omsorg. Forskning viser til at omsorgssang kan redusere medisinbruk, demper uro og setter i tillegg den som synger i godt humør. Grunnleggeren av omsorgssang er Dr. Audun Myskja, overlege og musikkterapeut.

 

Kontakt Den Kulturelle Spaserstokken

Kulturkontoret Holmestrand v/Sonja Søtje-Andresen, tlf 95116445

E-post: sonja.sotje-andresen@holmestrand.kommune.no

 

Se også nettsidene til aktivitssentrene i Holmestrand kommune

Til toppen