Koronasituasjonen

14.04.2021 13.42

Den Kulturelle Spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken

Velkommen til et nytt år med Den kulturelle spaserstokken

Årets program er under utarbeidelse og flere arrangementer vil legges ut her på siden så fort de er klare.

Følg oss gjerne på Facebooksiden til Kulturkontoret Holmestrand for informasjon over flere kulturelle aktiviteter.

Klikk for stort bildeUnderholdningsvogna i mai og juni. Underholdningsvogna   duo den gode melodi - Klikk for stort bildeDuoen Den gode melodi på høstprogrammet Teater Ibsen   

 

 

 

Christine Meyer & Geir Langslet - Klikk for stort bildeI 2020 sto Christine Meyer og Geir Langslet på scenen med programmet "Fra Tina til Piaf". Marianne M. Jonassen Hva er Den kulturelle spaserstokken?

Den Kulturelle Spaserstokken er et kulturformidlingsprogram for seniorer og skal tilby et godt, variert og profesjonelt kulturtilbud.

Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Satsingsområder

Oaser: Små kulturinnslag på sykehjemmet eller eldresentre, som er gode vitamininsprøytinger for den enkelte bruker og for felleskapet.

Tur til kultur: Turer til operaer, teaterforestillinger, konserter eller utstillinger.

Omsorgssang: Sang og musikk integrert i daglig omsorg på sykehjem og i omsorgsboliger. I første omgang rettes omsorgssang mot demente. Målet er å naturliggjøre sang som en del av daglig omsorg. Forskning viser til at omsorgssang kan redusere medisinbruk, demper uro og setter i tillegg den som synger i godt humør. Grunnleggeren av omsorgssang er Dr. Audun Myskja, overlege og musikkterapeut.

Toppbilde: Digital julekonsert 2020 med Randi Gunhildstad, Arnstein Roch Øverland og Rune Jensen

Kontakt Den kulturelle spaserstokken

Kulturkontoret Holmestrand v/Sonja Søtje-Andresen, tlf 95116445

E-post: sonja.sotje-andresen@holmestrand.kommune.no

 

Se også nettsidene til aktivitssentrene i Holmestrand kommune

Til toppen