Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Høring - Kulturminneplan for Sande

Høring - Kulturminneplan for Sande

Sande har en rik kulturhistorie som kan fortelles gjennom de lokale kulturminnene. Nå ønsker vi å høre fra deg om hvilke kulturminner du mener er viktig å ta vare på for fremtiden. 

Klikk for stort bildeDet er en nasjonal målsetning å redusere tapet av verneverdige kulturminner (Nasjonalt miljømål 2.1). For å nå dette målet er det viktig at kommunene skaffer seg oversikt over verneverdige kulturminner. Holmestrand kommune har som en del av Riksantikvarens landsdekkende prosjekt Kulturminner i kommunen derfor utarbeidet en kulturminneplan for det området som var Sande kommune. Gamle Holmestrand kommune vedtok sin kulturminneplan i 2018. 

Plantype 

Kommunen har valgt å lage en temaplan med oversikt over kulturhistoriske viktige kulturminner og -miljøer med et spesielt fokus på kulturminner innenfor de langsiktige utviklingsgrensene. Det er viktig å understreke at planen ikke freder, verner eller legger noen juridiske bindinger på kulturminnene omtalt i planen. Kulturminneplanen skal være en del av vurderingsgrunnlaget ved reguleringsarbeid og ved byggesaker. Vurdering av verneverdien til kulturminner er allerede en etablert del av arbeidet med plan- og byggesaker og deler av formålet til kulturminneplanen er å skape bedre forutsigbarhet og langsiktighet i kommunens kulturminneforvaltning. 

Kulturminneplanen fokuserer på nyere tids kulturminner (dvs. kulturminner yngre enn 1537). Eldre tids kulturminner, som alle faste kulturminner fra før 1537 og stående bygninger eldre enn 1650, er automatisk fredet i henhold til kulturminnelovens §4. Nyere tids kulturminner har ikke noe juridisk vern med mindre de har blitt gitt det gjennom Kulturminneloven eller Plan- og bygningsloven og som en konsekvens forsvinner mange viktige kulturminner hvert år. 

Høring

Utkast til kulturminneplan legges ut på høring og nå vil vi gjerne høre fra deg. Er det kulturminner du mener burde vært med i planen? Er det kulturminner du mener ikke burde vært med? Kjenner du til opplysninger som kan endre vurderingene gjort i planen? Har du andre innspill?

Send oss en epost eller et brev til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand innen 15. januar 2021 og merkes med "Kulturminneplan".

På grunn av smittesituasjonen er det ikke mulig å gjennomføre et åpent møte som planlagt, men interesserte kan ta kontakt med kulturkonsulent Christina Leverkus på christina.leverkus@holmestrand.kommune.no eller tlf. 33 05 95 93. Ta også kontakt hvis du ønsker å få tilsendt høringsutkastet på papir. 

Kulturminneplan for Sande (PDF, 19 MB)

Til toppen