Kulturpris

Kulturprisen

Sande og Holmestrand deler hvert år ut en pris til en person eller en organisasjon som har gjort en markant innsats for kulturlivet i Sande, Hof og Holmestrand.

Målet med prisen har vært å hedre mottaker som takk for særdeles verdifull kulturell innsats og å stimulere til kulturell utfoldelse innenfor det utvidede kulturbegrep: musikk, teater, dans, visuell kunst, idrett, friluftsliv, barn og ungdomsarbeid, kulturvern og lignende)

Dette fortsetter Nye Holmestrand kommune med, men i en ny form. Første tildeling i denne nye formen blir høst 2020.

Mer informasjon om kulturprisen kommer senere.

Tidligere kulturprisvinnere i gamle Holmestrand kommune (siste 10 år)

2018: Holmestrand storband
2017: Oddvar Bakke og Jan Morgan Gregersen
2016: Tove og Arild Sand
2015: Finn Johnsen
2014: Siv Urå
2013: Holmestrand Kulturfestival
2012: Arnstein Roch Øverland, musiker, instruktør, låtskriver
2011: Holmestrand og Botne skolekorps
2010: Edel Haukeland, leder KulturYkirken
2009: Swinglett

Tidligere kulturprisvinnere i gamle Hof kommune (siste 10 år)

2006: Randi og Ole Lindseth
2007: Hof Hornmusikk
2008: Kjell Andresen
2009: Prisen ikke utdelt.
2010: Jan Arne Thorsen
2011: Eira Weseth
2012: Arne Lofsberg
2013: Marry Synnøve Westbye
2014: Jette Anholt
2015: Gerd Ø. Johnsen
2016: Aud-Marit Lillehof

Tidligere kulturprisvinnere i gamle Sande kommune (siste 10 år)

2009: Helge Bratsberg
2010: Rebecca van Eck og Karoline Killingdalen
2011: Plumbo
2012: Tone og Svein-Arne Simensen
2013: Selvik vel
2014: Einar Engebretsen
2015: Bjørn Luksengård
2016: Montebellokomiteen
2017: Annie Eline Lundgren
2018: Sandetuns Venner

Tidligere frivillighetsprisvinnere i gamle Sande kommune

2017: Knut Raastad
2018: Tove Teien