Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

01.04.2020 12.33

Kulturpris

Kulturprisen

Sande og Holmestrand deler hvert år ut en pris til en person eller en organisasjon som har gjort en markant innsats for kulturlivet i Sande, Hof og Holmestrand.

Målet med prisen har vært å hedre mottaker som takk for særdeles verdifull kulturell innsats og å stimulere til kulturell utfoldelse innenfor det utvidede kulturbegrep: musikk, teater, dans, visuell kunst, idrett, friluftsliv, barn og ungdomsarbeid, kulturvern og lignende)

Dette fortsetter Nye Holmestrand kommune med, men i en ny form. Første tildeling i denne nye formen blir høst 2020.

Mer informasjon om kulturprisen kommer senere.

Tidligere kulturprisvinnere i gamle Holmestrand kommune (siste 10 år)

2018: Holmestrand storband
2017: Oddvar Bakke og Jan Morgan Gregersen
2016: Tove og Arild Sand
2015: Finn Johnsen
2014: Siv Urå
2013: Holmestrand Kulturfestival
2012: Arnstein Roch Øverland, musiker, instruktør, låtskriver
2011: Holmestrand og Botne skolekorps
2010: Edel Haukeland, leder KulturYkirken
2009: Swinglett

Tidligere kulturprisvinnere i gamle Hof kommune (siste 10 år)

2006: Randi og Ole Lindseth
2007: Hof Hornmusikk
2008: Kjell Andresen
2009: Prisen ikke utdelt.
2010: Jan Arne Thorsen
2011: Eira Weseth
2012: Arne Lofsberg
2013: Marry Synnøve Westbye
2014: Jette Anholt
2015: Gerd Ø. Johnsen
2016: Aud-Marit Lillehof

Tidligere kulturprisvinnere i gamle Sande kommune (siste 10 år)

2009: Helge Bratsberg
2010: Rebecca van Eck og Karoline Killingdalen
2011: Plumbo
2012: Tone og Svein-Arne Simensen
2013: Selvik vel
2014: Einar Engebretsen
2015: Bjørn Luksengård
2016: Montebellokomiteen
2017: Annie Eline Lundgren
2018: Sandetuns Venner

Tidligere frivillighetsprisvinnere i gamle Sande kommune

2017: Knut Raastad
2018: Tove Teien