Priser i kulturskolen

Priser i kulturskolen

Her får du oversikt over prisene i kulturskolen.

Semesteravgift per fag gjeldende fra 01.01.2022

Semesteravgift per fag gjeldende fra 01.01.2022
Type Pris
Elevplass (musikk, drama-teater, visuell kunst) 1 827 kr
Søskenmoderasjon (gis dersom en elev går på flere tilbud i kulturskolen og dersom barn fra samme familie går i kulturskolen) 30 %
Instrumentleie 338 kr
Fordypning halv plass, inkl. søskenmoderasjon 640 kr
Fordypning hel plass, inkl. søskenmoderasjon 1 279 kr
Talentprogram 2 439 kr (i tillegg til vanlig elevavgift på 1 782 kr)


Kulturskolen har i utgangspunktet ikke friplasser, men gjennom ordningen ALLE skal MED kan man få dekket utgifter til kulturskoleundervisning.

Mer informasjon om ALLE skal MED finner du her. 

Til toppen