Kulturløyper - oppdag lokalhistorien

Kulturløyper - oppdag lokalhistorien

Holmestrand rådhus i 1905 - Klikk for stort bilde Holmestrand museumsforening Er du nysgjerrig på din lokalhistorie?

Holmestrand består av mange historiske perler, noen skjulte og noen lett synlige. Lær mer om ditt nærmiljø gjennom våre fire kulturløyper rundt i kommunen.

Kulturløypene på app, på nett og som brosjyre

Kulturløypene er tilgjengelige på appen HIDDEN. Du kan også lese eller laste dem ned her på siden. Trykte brosjyrer ligger ute på bibliotekene i Sande, Hof og Holmestrand.

Kulturløper på mobilen med appen HIDDEN

mobiltelefon med app Hidden - Klikk for stort bildeKommunens kulturminner på appen HIDDEN Holmestrand kommune  Du kan ha med deg kulturløypene som en app på mobiltelefonen. Les og blad gjennom gamle bilder av kulturminner for å lære mer om lokalhistorien.

Appen heter HIDDEN og finnes både i App Store og Google Play.

  • Last ned appen HIDDEN
  • Bruk filteret merket "Holmestrand lokalhistorie" i appen (knapp med firkant i nederst høyre hjørne)
  • Ved å besøke kulturminnene merket på kartet fysisk vil de digitale punktene «låses opp».

Her kan du laste ned appen HIDDEN

Kirkegaten - Klikk for stort bildeKulturløypa fører også gjennom historiske Kirkegaten. Holmestrand kommune Kulturløype 1: Holmestrand sentrum nord

Allerede i vikingtiden har trolig bøndene ved gårdene nær Holmestrand utnyttet de ressursene som fantes ved sjøen, men noen fast bosetning kan vi ikke snakke om før i middelalderen.

Holmestrands fremvekst som by har rot i trelasthandelen på 1500-, 1600- og 1700-tallet. Trelasthandelen førte til at Holmestrand ble tollsted i 1668 og fikk byprivilegier fra 1752.

På slutten av 1800-tallet overtok imidlertid dampskipene og det var slutt på Holmestrands storhetstid som sjøfartsby. På 1900-tallet kom industrien til Holmestrand og byen gikk på ny gjennom en forvandling.

Denne historikken er å finne igjen i byggene som fortsatt finnes rundt omkring i byen i dag. Lær mer om disse gjennom kulturløypen for Holmestrand sentrum Nord.

Les eller last ned Kulturløype 1: Holmestrand sentrum nord (PDF, 9 MB)

Klikk her for større kart. (PDF, 5 MB)

 

Prestegårdsalleen - Klikk for stort bildeDen staselige Prestegårdsalleen i Sande Espen Stenbrenden Kulturløype 2: Sande sentrum

Prestegårdsalléen strekker seg langs store deler av Sande sentrum og er et godt eksempel på at steder utvikler seg over tid i takt med utvikling og endring av samfunnet. Her har man de lange linjene med middelalderkirke, gamle veifar, et godt bevart prestegårdsmiljø og moderne administrasjonsbygninger som Kommunelokaler og det gamle rådhuset i Sande.

Kulturløypen som også inkluderer viktige kulturminner sør for Prestegårdsalléen som Sande Bondeheim, det gamle fengselet og Klokkergården representerer utviklingen av administrasjon, arkitektur, tettstedsutvikling, ferdsel og religion i Sande.

Lær mer om historien til Sande gjennom en historiske vandring til de forskjellige kulturminnene.

Les eller last ned Kulturløype 2: Sande sentrum (PDF, 10 MB)

Klikk her for større kart. (PDF, 4 MB)

Hof herredshus - Klikk for stort bildeHerredshuset i Hof Holmestrand kommune Kulturløype 3: Hof sentrum

I snart 1000 år har Hof kirke ligget på et høydedrag og skuet utover det omkringliggende jordbrukslandskapet. Navnet Hof vitner om at det i førkristen tid har foregått norrøn gudedyrkelse i området og at Hof kirke kan ha blitt reist på en storgård som blant annet har hatt religiøse funksjoner for et større område. Etymologisk betyr ordet Hof opprinnelig en høyde der det lå en gård med et gudshus.

Hof skiller seg ut med sitt store antall gravhauger, men har også en spennende nyere historie.

Lær mer om historien til Hof gjennom en historisk vandring til de forskjellige kulturminnene.

Les eller last ned Kulturløype 3: Hof sentrum (PDF, 13 MB)

Klikk her for større kart. (PDF, 5 MB)

staute Holmestrandtorsken - Klikk for stort bildeHolmestrandtorsken er med på løypa. Holmestrand kommune Kulturløype 4: Industrien i sentrum

På 1900-tallet gjennomgikk Holmestrand en industrialisering som endret byen fra en sjøfartsby til en moderne industriby. I løpet av det 20. århundre ble det etablert flere nye bedrifter i Holmestrand. De største var A/S Sveiseverket, The Dahl Milk Company Ltd og Nordisk Aluminiumsindustri.

Nordisk Aluminiumsindustri ble stiftet som et aksjeselskap i 1917 og etablerte seg i Holmestrand i 1919. Bedriften holder fortsatt til Holmestrand, men nå som Speira AS og har vært en hjørnesteinsbedrift i byen i 100 år

Lær mer om historien til industrien i Holmestrand by gjennom en historiske vandring til de forskjellige kulturminnene.

Les eller last ned Kulturløype 4: Industrien i sentrum (PDF, 7 MB)

Klikk her for større kart. (PDF, 3 MB)

Kulturløype 5: Vassås Ødegård og omegn

Tegning av Vassås Ødegård - Klikk for stort bildeVassås Ødegård, tegnet av Sissel Brun Hansen i 2009. Sissel Brun Hansen Beliggende under Gransåsen finnes levningene av en ødegård som er et unikt kulturminne i Vestfold, og sjeldent i Norge. Undesøkelser har vist at det allerede i eldre jernalder (ca. 200 evt.) har vært drevet jordbruk på dette stedet. De kulturminnene som i dag er synlige i terrenget er trolig restene etter middelaldergården Vassås. Gården har gitt navn til både bygda og middelalderkirken som ligger i nærheten. På turen kan du også se restene av husmannsplasser fra nyere tid.

Lær mer om denne spennende plassen gjennom en historisk vandring. Om du ønsker å kombinere turen til ødegårdsanlegget med en lengre tur er dette fullt mulig. Hof idrettslag har merket en rundløype på Gransåsen som tar deg gjennom Vassås Ødegård, opp til Seteråsen og tilbake gjennom Granslia naturreservat».

Les eller last ned Kulturløype 5: Vassås Ødegård og omegn (PDF, 9 MB)

Mer om dette prosjektet kan du lese i rapporten fra 2009 - del 1 (PDF, 3 MB) og del 2 (PDF, 9 MB)

 

Kontakt:

Juni Jacobsen, kulturarvkonsulent 
E-post: juni.jacobsen@holmestrand.kommune.no
Telefon: 466 61 201

Til toppen