Kulturminner

Kulturminner

gamle påler - Klikk for stort bildePåler til Kavlebru Holmestrand kommune Kulturminner er alle spor etter tidligere liv og aktivitet. Slike kan blant annet bestå av hus, industribygg eller fartøyer. 

Kulturminner kan også finnes i utmark eller under dyrket mark. Kulturminner og kulturmiljøer representerer samfunnets felles verdier. De er unike og uerstattelige kilder til kunnskap og opplevelser og er miljø- og samfunnsressurser som kan gi grunnlag for lokal utvikling og kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping.

Man kan skille mellom nyere tids og eldre tids kulturminner. Eldre tids kulturminner er kulturminner som er eldre enn 1537 e.Kr. og er automatisk fredet etter Kulturminneloven. Dette kan f.eks. være kullgroper, gravhauger, jernvinner, bosetningsspor og mye mer.

Nyere tids kulturminner er kulturminner som er yngre enn 1536 e.Kr. og har ikke noe vern med mindre de har blitt gitt det eksplisitt. Eksempler på slike kulturminner kan være kullmiler, veier, broer, krigsminner, bygninger og mye mer.

For å dokumentere nyere tids kulturminner før de forsvinner har Botne historielag, Hof historielag og Sande historielag, registrert flere tusen kulturminner i kommunen. 

Kart over kulturminner i Holmestrand kommune

Kontakt:

Juni Jacobsen, kulturarvkonsulent 
E-post: juni.jacobsen@holmestrand.kommune.no
Telefon: 466 61 201

Til toppen