Casino

Casino

I dag er den tyske offisersmessen, Casino, det eneste gjenværende anlegget i gamle Grefsrud leir fra krigen.

Bygningen er et typisk eksempel på en tysk offisersmesse fra krigen og inneholder mange bygningsmessige kvaliteter som kjennetegner okkupasjonsmaktens byggverk. Både bygningen og interiøret er tidstypiske og har det «tysk romantiserte» preget som var vanlig for bygninger oppført av tyskerne i Norge under krigen. Navnet Casino var et vanlig navn på tyske offisersmesser.

Grefsrud leir ble etablert i 1940 og ble brukt i opplæringsvirksomhet for hirdmedlemmer. Salen ble brukt til spisesal for de tyske offiserene, men også til kino, teater og konserter. Etter krigen ble leieren brukt som fremmeleir i noen år før den ble leid bort til Europahjelpen som tok imot syke barn fra Mellom-Europa. I 1951 overtok Sosialdepartementet leieren og benyttet den som hjem for psykisk utviklingshemmede under navnet Solbø

  

Til toppen