Davids kilde

Davids kilde

Davids kilde i Grønnmarkskogen skal opprinnelig ha vært et bekkeoppkomme hvor en prest ble drept.
Davids kilde  

Ifølge tradisjonen skjedde dette rundt reformasjonen. En sogneprest i Botne ved navn David ble overfalt og drept her på vei hjem fra Hillestad kirke en julemorgen. Den ansvarlige var bonden på gården Allum. Som straff skal halvparten av gården ha blitt tildømt kronen og den andre halvparten Botne prestebol.

Botne historielag satte opp en bauta ved stedet i 1934 som ble restaurert i 2015. Før den tid var det tre hull i bakken som markerte hvor ugjerningen ble begått. Når man passerte stedet var skikken at man la en liten stein, en kongle eller lignende i hvert av hullene. Når man kom tilbake var disse tingene enten borte eller tatt opp av hullene.

Skikken med å kaste steiner, kongler og lignende på stedet minner om skikken med varp. Varp kan oppstå på steder i naturen hvor det har skjedd mord eller ulykker. For å minnes hendelsene og verne seg mot en lignende skjebne kastet man kvister eller småsteiner på stedet.

Kulturminnet representerer et viktig sagn i området. Selv om det ikke er mulig å finne referanser til hendelsen i samtidige rettsdokumenter er sagnet og stedet en sentral del av lokalhistorien. Pilegrimsleden går i dag forbi kulturminnet og bautaen er et viktig lokalt turmål.

Til toppen