Fabrikkdammen til den gamle melkefabrikken

Fabrikkdammen til den gamle melkefabrikken

En av de sentrale næringene i Holmestrand var Melkefabrikken. I dag er fabrikklokalene revet, men demningen som sørget for vannforsyning til fabrikken står fortsatt.
Fabrikkdammen  

Om sommeren blir demningen brukt som en del av en tursti.

Til toppen