Grensesteiner

Grensesteiner

To større steiner ligger ca. 100 meter fra hverandre i Hvitsteinsbakken 1A og 1B. På steinene er det hugget inn tallene «11» og «12», samt bokstavene «HB».
Grensestein 

Dette er grensesteiner som markerer den gamle grensen mellom Botne og Holmestrand kommune. Steinene skal ha blitt satt opp i 1818 når grensene til Holmestrand kommune ble utvidet. Det er usikkert hvor mange grensesteiner som opprinnelig fantes. Grenseutvidelsen var et ønske fra Botne kommune som gjennom dette ble fri den tunge økonomiske byrden som spesielt Nordre Kleiv innebar. Her bodde det mange fattige som trakk mye penger ut fra «Fattigkassen».

Grensesteinene markerer gamle kommunegrenser som de færreste nå husker. Dette er et aktuelt tema i dag når kommunegrensene på ny blir endret. Med grensesteinene kan man trekke direkte linjer mellom dagens situasjon og hendelser for snart 100 år siden.

Til toppen