Kopstad jernbanebru

Kopstad jernbanebru

Foto: Holmestrand kommune
Jernbanebrua var en av ni bruer langs Eidsfoss-Tønsbergbanen og er i dag en av de best bevarte.

Den brede steinhvelvsbrua ble bygget i 1900 av lokal granitt fra Hanekleiva i Sande. Det var de svenske steinhuggerbrødrene Alfred og Johan Erikson som hugde granitten. Selve brua ble satt opp under ledelse av gråsteinsmurer Ole Johansen som hadde ansvaret for alle steinarbeidene langs Eidsfossbanen.

Brua er bare 4,5 m lang, men har en bredde på hele 7,5 m. Den uvanlige bredden kommer av at forsvaret krevde at det ble laget et sidespor fra Kopstad stasjon og et lite stykke sydover.

Gamle Kopstad jernbanestasjon

Like ved lå den gamle Kopstad jernbanestasjon. Stasjonen har i løpet av årene hatt flere navn. Det første året den var i drift var navnet Vasseng. Senere ble navnet skiftet til Usby etter Usbybekken som broen løper over, før den ble hetende Kopstad. Stoppestedet ble lagt ned sammen med resten av Eidsfossbanen i 1938 og stasjonsbygningen ble revet i 1972, men det er fortsatt mulig å se grunnmuren til stasjonsbygningen og den gamle plattformen.

Skinnegangene er i dag for lengst fjernet og jernbanetraseen tjener nå som kommunal vei, Kopstadlinna. Den gruslagte veien fungerer godt som en turvei og passer for både barnevogn og rullestoler. Det ca. 2,5 km lange stykket fra Kopstad jernbanebru til Hof kirke følger en jevn kurve tilpasset tog med flere fjellskjæringer på begge sider og er en passende rute for en behagelig søndagstur. 

Til toppen