Malmveien fra Konnerud til Eidsfoss

Malmveien fra Konnerud til Eidsfoss

Eidsfos Verk fikk jernmalm fra flere gruver, deriblant en rekke gruver og skjerp på Konnerud.

Denne malmen ble fraktet fra Konnerud og gjennom Vestskogen frem til Eidsfoss. Veien gikk forbi Rønnehue, over Svarttjerna, ned til Torrud-gårdene ved Eikern og deretter sørover til masovnen. Strekningen var på 6 stive fjerdinger (ca. 13,650 km). Det er fortsatt mulig å se spor etter veien i form av oppbygde steinsettinger.

Hof historielag jobber for tiden med å merke malveien fra Eidsfoss til Konnerud.

Til toppen