Nordre Sikksakk og Bellevue

Nordre Sikksakk og Bellevue

Bellevue. Foto: Holmestrand museumGjennom årenes løp glir gamle traseer og snarveier ut av bruk, mens nye kommer til. Årsakene kan være mange. 

Noen ble opprettet for å tjene behov som ikke lengre eksisterer, mens andre har blitt ødelagt av utbygging og omlegginger. En av disse er Nordre Sikksakk, eller Sommerroklova, som i sin tid huset et av de flotteste utsiktspunktene i Holmestrand, Bellevue. 

Forbeholdt de spreke

Sommerroklova, lik de andre klovene i fjellet, har i lang tid vært brukt av lokalbefolkningen til å komme seg opp og ned fjellet. Før det ble tilrettelagt en sti her var nok Sommerroklova forbeholdt de som var spreke og stødige til beins. Dr. Graarud skriver at klova som regel ble brukt av ungdommen som sprang oppover de bratte skråningene. Nedover var det derimot en annen sak. Den veien skulle nok også de eldre klare å komme seg.

Det skal ha vært apoteker Onsager som i 1884 tok initiativ til å tilrettelegge Zikzakveien opp gjennom Sommerroklova. Onsager var formann i styret for Holmestrand Bad og må ha sett fordelen av å ha en slik gangsti til bruk for badets turlystne gjester.

Helsebringende sjøbad

Til badet kom reisende fra fjern og nær for å nyte helsebringende sjøbad. Holmestrand Bad kunne blant annet reklamere med kurbad hvor vann ble pumpet opp fra havbunnen for å holde et konstant saltnivå som tilsvarte saltinnholdet i Nordsjøen på 3,2%. Hotell Societenen ble etablert på Tranberg gård i 1890 for å innkvartere gjester ved Holmestrand Bad. Noen av badets besøkende bodde også på Sommerro pensjonat oppe på fjellet som ble drevet av Jens Penguet Holst.

Nordre Sikksakk begynte ved jernbaneovergangen og gikk i sikksakk opp til utsiktsplatået Bellevue. Deretter fulgte trappetrinn opp til toppen av fjellet. Ikke langt fra stien lå utsiktspunktet Montebello. Ved Bellevue var det satt opp benker og et beskyttende rekkverk av jern. Turstien var populær hos de besøkende ved Holmestrand Bad og flere av benkene ble donert av gjester.

Prislapp: 1068 kr

Til sammen kostet det 1068 kr å anlegge stien. 333 kr var private bidrag, Sparebanken gav 100 kr, Samlaget bidro med 100 kr årlig i 4 år og de resterende 230 kronene ble lånt. Montert fast i fjellveggen ved utsiktspunktet Bellevue var en bøsse i jern hvor spaserende kunne gi penger til vedlikehold av stien.

Det fantes imidlertid de som ødela for den idylliske turstien, nemlig «Holmestrandsrampen». «Holmestrandsrampen har ogsaa stadig, naar de mørke høstaftner kommer, fundet sin glæde i at øve sin pøbelagtige kraft paa denne juvel av et anlæg.» skriver Dr. Graarud. Resultatet var innbrudd i bidragsbøssen og ødelagte benker. I lengre tid ble også utsiktspunktet Montebello sperret av med piggtrådgjerde fordi de besøkende «… opførte sig, som vanlig i Norge, ikke som de burde.»

Stien var i bruk frem til den nedre delen ble ødelagt da E18 ble lagt i tunnel på 1980-tallet. Platået byr fremdeles på en nydelig utsikt og mange av de gamle steinmurene står ennå. Høsten 2019 ble den øverste delen av stien utbredet og det er nå igjen mulig å ferdes ned til Bellevue.

 

Til toppen