Olav Duuns hus og Rambergklova

Olav Duuns hus og Rambergklova

Olav Duun er en av våre mest kjente norske forfattere fra 1900-tallet og hjemmet hans, Fjellvang, er dermed av stor kulturhistorisk betydning. Ikke minst har Olav Duun vært en svært viktig personlighet i Holmestrand kommune.

I Olav Duuns vei 20 står en rødmalt villa i sveitserstil med utsikt utover Oslofjorden og Sandebukta. Her bodde Olav Duun med sin familie fra 1914 etter at han flyttet til Holmestrand i 1908 for å jobbe som lærer ved Ramberg skole. Skolen lå nede ved Fjordveien og via Rambergklova som lå like bak huset hadde Olav Duun kort vei til arbeidsplassen.

Rambergklova er en av flere kleiver i fjellet som har blitt brukt som ferdselsåre så lenge det har bodd mennesker i området. Både huset og kleiva er viktige kulturminner i Holmestrands historie. 

I 1973 ble huset overdratt til Olav og Emma Duuns Stiftelse. Første etasje, samt to av rommene i 2 etasje er bevart/tilbakeført til slik som Olav og Emma Duun hadde det. Fjellvang er i dag aktivt brukt til formidling. 

Olav Duuns forfatterhjerm

Til toppen