Reidvin-tunet

Reidvin-tunet

Reidvin-tunet er i dag et attraktivt kultur-tun hvor lokalhistorien formidles og ivaretas. På tunet står flere viktige kulturhistoriske bygninger.

Dresinbu fra Vittingfossbanen

På Reidvin-tunet står en dresinbu fra Vittingfossbanen som er flyttet fra Svinevoll stasjon i Våle. Dresinbua er ivaretatt av Vestfold Privatbaners museum som jobber for å bevare og dokumentere historien fra Tønsberg-Eidsfossbanen og Holmestrand-Vittingfossbanen.

Møllerdammen

Møllerdammen er en del av Holmestrands eldre industrihistorie. På begynnelsen av 1920-årene var det ingen møller i drift i Hillestad. De nærmeste møllene var i Våle og Borre. Dammen og damanlegget ble bygget i 1923, samme år som Hillestad mølle ble satt i stand og bøndene slapp da å reise langt for å male korn..

Rafnaberg – Kåre Holts dikterstue

Kulturminnet representerer en viktig del av kommunens historie og er et minne om Kåre Holt, en av de mest betydningsfulle forfatterne i området. Han ble blant annet nominert til Nordisk råds litteraturpris tre ganger.

Dikterstuen er bevart slik den var da Kåre Holt brukte den. Bygningen stod opprinnelig i Olav Duuns vei, men ble flyttet til Reidvin-tunet i 1997. Dikterstuen er flyttet fra sin opprinnelige kontekst, men det er lagt vekt på å bevare dikterstuens autentisitet både innvendig og utvendig. Alt løst og fast inventar er beholdt nøyaktig slik det var da dikterstuen var i bruk.

Kulturminnets sterke knytning til sentrale personer i lokalmiljøet og dens betydning i forbindelse med formidling gjør at den har en svært høy verdeverdighet.

Ramberg skole

Ramberg skole er et godt bevart og representativt eksempel på en distrikts skole fra slutten av 1800-tallet.

Ramberg skole lå opprinnelig ved Tvillingbru i Holmestrand. Skolen ble bygget i 1893 og lagt ned i 1952 da Ekeberg skole åpnet. Den stod tom i mange år før den i 1989 ble den flyttet til Reidvin-tunet og restaurert. Innvendig er bygningen innredet slik den så ut rundt 1900. I første etasje var det undervisningslokaler, mens det i andre etasje var en lærerleilighet. Bygget er godt vedlikeholdt og brukes ofte til lokale arrangementer og hendelser, i tillegg til historisk formidling. Forfatteren Olav Duun var lærer ved skolen fra 1908 til 1927 og bodde i leiligheten i andre etasje med familie i årene før han flyttet til Fjellvang.

Ramberg skole var en av fem skoler Botne kommune bygde i 1890-årene. Korsgården og Godaker skole brant i henholdsvis 1971 og 1921. Odderud og Hegg skole ble nedlagt i 1969 og begge bygninger brukes i dag som bolighus. Av skolebygningene fra 1800-tallet er derfor Ramberg-skole det som er best bevart i sin opprinnelige form.

Nøtneslåven

Den gamle låven på Søndre Nøtnes anslås ut fra konstruksjon og tømmerdimensjoner til å være fra ca. 1750. Nøtneslåven består av laftet stall, fjøs og to høybinger på hver side av låvegulvet. Låven har i tillegg en svalegang ut mot tunet. Låven stod opprinnelig ved Søndre Nøtnes gård, men ble flyttet til Reidvintunet i 2007.

Les mer på Reidvin-tunets hjemmeside.

 

Til toppen