Sundbyfossen

Sundbyfossen

I flere hundre år har Sundbyfossen blitt utnyttet til å drive sagbruk og møller. Langs elvebredden finnes det i dag flere spor etter industrien og virksomhetene som gav grunnlag til oppveksten av tettstedet Sundbyfoss.

Dagens mølle er plassert rett øst for fylkesvei 35. Bygdemøllen ble bygget i 1905 etter at den forrige møllen brant i 1904. Her kunne bøndene i området få malt korn og renset såkorn. Etterhvert ble mølla modernisert og utvidet med korntørke, frørenseri og silo. Den nye mølla ble bygget for turbindrift og et turbinrør førte vannet inn i turbinen i møllas kjeller. Pilarene som turbinrøret hvilte på er fortsatt godt synlig langs nordsiden av elva. De går fra demningen til mølla. Før Sundbyfoss fikk offisiell strømtilførsel ble det en periode produsert strøm i mølla.

Det har i flere hundre år vært demning i Sundbyfoss. Demningene sørget for vanntilførsel til de mange industriene langs elven. Dagens demning av betong ble bygget på 1930-tallet og erstattet en eldre demning av tre fra 1905. Den gamle demningen var plassert nærmere mølla enn i dag, men ble på begynnelsen av 1930-tallet flyttet lengre opp slik at den fikk en fallhøyde på 12 meter.

Elva ble også brukt til fløtning av tømmer frem betongdemningen ble bygget på 1930-tallet. Det finnes ingen spor etter selve renna, men den utgravde traseen er fortsatt synlig.

På sørsiden av elva, på østsiden av det nederste fossefallet (Haugfallet), ligger Holtung skaftefabrikk. Fabrikken ble etablert i 1905 og produserte blant annet slegge- og økseskaft. Dagens fabrikkbygning er fra 1972 og er bygd oppå kjelleren og grunnmuren til det gamle fabrikklokale som brant i 1971. Driften opphøret i 1995 og bygningen står i dag tom.

Litt syd for Holtung skaftefabrikk lå en stampemølle. Hit kom bønder for å få stampet vadmelstøy. Stampemøllen ble lagt ned i 1900. En haug markerer hvor stampemølla stod.

På sørsiden av dagens bilbru lå det frem til 2. verdenskrig et sagbruk. Deler av steinfundamentet til saga er fortsatt synlig ved kanten av veien.

I dag blir ikke lengre Sundbyfossen utnyttet til industriell virksomhet, men sporene etter de gamle virksomhetene er fortsatt godt synlige.

 

Til toppen