Tjærerenne på Heierstad

Tjærerenne på Heierstad

En av flere måter å utvinne tjære på var ved å brenne tjære i en gryte. En gryte med tyrived ble lagt opp ned på en lett skrånende bergflate.

Rundt kanten av gryta ble det pakket leire og sand. Over og rundt gryten ble det stablet ved. Når veden brant ble tyriveden varmet opp og tjæren rant ut på bergflaten hvor det var hugget renner som samlet opp tjæren. Dette var en metode som kom i bruk på 1700- og 1800-tallet.

Ovenfor det nåværende bolighuset på Heierstad ligger en tjærerenne på en lett skrånende bergflate. Anlegget har form som et tre, med dypt rissede spors som fører ned til en oppsamlingsgrop.

Til toppen