Tønsberg - Eidsfossbanen

Tønsberg - Eidsfossbanen

Tønsberg – Eidsfossbanen var viktig for driften av Eidsfos Verk. Via Eidsfossbanene ble varer fra verket fraktet ut til markedet mens råvarer ble fraktet tilbake til bruk i produksjonen. 

Også små og store bedrifter som lå langs jernbanesporet dro stor nytte av jernbanen, samt personer som skulle reise lengre innover i landet.

Tønsberg – Eidsfossbanen ble åpnet i 1901. Banens totale lengde var på 47 km der den gikk fra Stensarmen ved Tønsberg kanal, opp gjennom Ramnes og Hof, før den endte på Eidsfoss. En strekning på 6 kilometer var felles med Vittingfossbanen. Banen var først og fremst tenkt som en industrijernbane. Langs banen lå også annen industri som sagbruk, ysterier, torvstørfabrikker og teglverk, som benyttet banen til å frakte varer og produkter. Her det ble fraktet blant annet malm, trekull, jern, tømmer, gjødsel, melk, korn, slakt og ikke minst ferdige varer fra Eidsfos Verk. Banen fraktet også passasjerer og post og Eidsfoss ble etter hvert utgangspunkt for de som skulle videre inn i landet. På 1930-tallet overtok bilene trafikken i større og større grad, og i 1938 ble Tønsberg – Eidsfossbanen lagt ned.

Sporene etter Tønsberg – Eidsfossbanen kan sees flere steder. Lokstallen på Eidsfoss, jernbanebrua på Sundbyfoss og jernbanebrua på Kopstad er blant de mest synlige. Perrongen på Eidsfoss stasjon er bevart ved Eidsfoss Vannverk. Selve jernbanetraseen er mest synlig langs vestsiden av Bergsvannet. Her kan man et langt stykke lett følge det gamle sporet.

Koppstadlinna og Kopstad stasjon

Kopstad stasjon og kopstadlinna er en del av den gamle Tønsberg-Eidsfossbanen. Kopstad stasjon lå mellom Hof stasjon og Stubben stoppested. Av den gamle stasjonen er plattformen og grunnmuren til stasjonsbygningene bevart. Veien Kopstadlinna følger i traseen til det gamle jernbanesporet. Flere steder er de gamle jernbaneskjæringene gjennom fjellknauser godt synlig. Øver Østbybekken går den gamle jernbanebrua, Østbybekken bru, som ble kåret til årets kulturminne i Hof i 1997. Brua ble bygget ekstra bred, da det ble lagt dobbeltspor her. Forsvaret hadde behov for sidespor med egen lasterampe. Steinhvelvsbrua har et spenn på 18,8 meter. Dette er en av de få gjenværende jernbanebruene etter Tønsberg – Eidsfossbanen.

Jernbanebrua i Sundbyfoss

Den ca. 30 meter lange jernbanebrua går over Sundbyelva rett nord for tettstedet Sundbyfoss. Brua ble bygget i 1904 og gikk ut av bruk i 1938. Jernbanebrua var en del av både Hvittingfoss- og Eidsfossbanen som delte trase mellom Hillestad og Sundbyfoss.

Både Vittingfossbanen- og Eidsfossbanen har hatt stor betydning i kommunen. Jernbanebrua er et klart og tydelig spor etter disse to banene. Brua er en av de få gjenværende sporene etter de gamle smalsporede jernbanene.

Brua står på sin opprinnelige plassering, men alle andre spor etter jernbane er borte.  Brua står derfor tilsynelatende ganske malplassert mellom veien, jordene og et rekkehus. Denne kontrasten har imidlertid et sterkt formidlingspotensiale og forteller om hvordan området har endret seg kraftig siden jernbane ble lagt ned og hvor fort det gamle kan gå tapt.

Lokstallen ved Eidsfoss

Lokstallen, også kjent som Pussestallen, er i dag brukt som konsertlokale. Foran mursteinsbygningen står restene etter en dreieskive. I dag er lokstallen den eneste gjenværende bygningen etter Eidsfoss jernbanestasjon.

Til toppen