Torrud gruve

Torrud gruve

Eidsfos Verk fikk jernmalm fra flere forskjellige gruver. En av disse var Torrud gruve.

Forekomsten av jernmalm i området var faktisk en av årsakene til at Eidsfos Verk ble anlagt på nettopp Eidsfoss. Fra Torrud gruve ble jernmalmen fraktet vider til Eidsfoss langs malmveien fra som fortsatt er synlig fra gruvens inngang. Etter hvert viste det seg imidlertid at jernmalmen i området var forholdsvis fattig og forurenset av sulfidmineraler og gruven ble lagt ned.

I tillegg til Torrud gruve ligger det et skjerp lengre øst i området, nær Ormetjern. Det kan derfor være potensiale for funn av flere gruver og skjerp i område. 

 

Til toppen