ALLE skal MED! - tilskuddsordning for fritidsaktiviteter

I ALLE skal MED arbeider Holmestrand kommune, frivilligheten, lokale lag og foreninger sammen for at alle barn og unge, bosatt i kommunen, skal ha lik mulighet for deltagelse i fritidsaktiviteter. Når økonomien ikke strekker til, dekker ALLE skal MED kontingenten for fritidsaktiviteten.

Hvordan fungerer ALLE skal MED?

  • ALLE skal MED gjelder for barn mellom 6 og 19 år.
  • Når økonomien ikke strekker til, kan ALLE skal MED dekke medlemskontingent og treningsavgift for 1 fritidsaktivitet.
  • Det er ønskelig at barnet blir med på aktiviteten i hele sesongen.
  • ALLE skal MED dekker ikke utstyr eller deltakelse i cuper, turneringer, sommerskole eller liknende.
  • Kommunen betaler direkte til foreningen.
  • Send inn søknaden så fort som mulig. Søknadskjemaet må være sendt inn senest 1. november 2023.

Slik søker du:

Foresatte må fylle ut et enkelt elektronisk søknadsskjema som finnes nedenfor. Frivilligsentralene i Hof, Sande og Holmestrand følger opp søknaden. 

Søknadsfrist for 2023: 26. september 2023.

Søknader som kommer inn etter 26. september blir behandlet i november.

Ta gjerne kontakt med frivilligsentralene hvis du lurer på noe eller ønsker hjelp med å fylle ut skjemaet. Kontaktinformasjonen finner du nede på siden.

Her søker du ALLE skal MED 

Oversikt over fritidstilbudet i Holmestrand, Hof og Sande:

Se fritidstilbudet i Holmestrand kommune

Kontakt

Holmestrand frivilligsentral

Rina Winnem-Tønder, e-post: rina.winnem-tonder@holmestrand.kommune.no

Telefon:  476 77 105

Holmestrand frivilligsentral

Hof frivilligsentral

Mette Måge Olsen, e-post: mette.mage.olsen@holmestrand.kommune.no

Telefon: 990 41 994

Hof frivilligsentral

Sande frivilligsentral

Camilla Castellan, e-post: camilla.castellan@holmestrand.kommune.no

Telefon: 915 25 284

Sande frivilligsentral på nett