Kulturminneplaner

Kulturminneplaner

Kulturminner i SandeHolmestrand kommune har foreløpig to kulturminneplaner, en for gamle Holmestrand og Hof kommune og en for gamle Sande kommune. Kulturminneplanene skal etter hvert rulleres og bli slått sammen til en felles kulturminneplan for hele den nye kommunen.

Kulturminneplanene skal være en del av vurderingsgrunnlaget ved behandling av offentlig og privat reguleringsarbeid og ved behandling av byggesaker. Kulturminner og miljøer som er omtalt i kulturminneplanene, er verdivurdert men ikke nødvendigvis vernet eller fredet. 

Les mer om forskjellen mellom fredet, vernet og verneverdig.

Kulturminneplanene er ment til å rette fokuset på et utvalg av de viktigste kulturminnene i kommunen. Kulturminner og kulturmiljøer som ikke er nevnt i planen, er ikke nødvendigvis uten kulturhistorisk verdi, men er et resultat av nødvendige prioriteringer.

Kulturminneplan for Hof og Holmestrand gamle kommune (2018) (PDF, 11 MB)
 

Kulturminneplan for Sande gamle kommune (2021) (PDF, 14 MB)

 

Ønsker du å vite mer om nyere tids kulturminner i Holmestrand kommune? 

Nyere tids kulturminner i Holmestrand kommune.

Har du forslag eller innspill til planene? Send oss gjerne en henvendelse på postmottak@holmestrand.kommune.no eller til postboks 312, 3081 Holmestrand.

Kontakt:

Christina Leverkus, Kulturkontoret

E-post: christina.leverkus@holmestrand.kommune.no

Telefon: 458 06 601

Til toppen