Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Test deg  Vaksine  Nowy koronawirus

23.01.2021 16.46

Spillemidler

Søk spillemidler senest 15. oktober

Jente som holder en volleyball - Klikk for stort bildeSpillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping Pixabay Alle søknader om tilskudd til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg, skal leveres på www.anleggsregisteret.no innen 15. oktober. Kulturkontoret tilbyr i samarbeid med Idrettsrådet, kompetanse, veiledning og råd angående søknad om spillemidler.

Hva er spillemidler?

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål. En stor del av dette overskuddet fordeles til idrettsformål. Den største andelen av midlene til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.

Om anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Man kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold.

Søknadsskjema anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Om kulturanlegg

Tilskuddet skal bidra til at egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Tilskudd kan også gis til etablering av livssynsnøytrale seremonirom.

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.

Søknadsskjema kulturanlegg

Annen nyttig lesning

Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

På godeidrettsanlegg.no finner man gode eksempler på idrettsanlegg, håndbøker om utforming av anlegg, og veiledning til gode prosjektløp.

På Kulturdepartementets temasider for tilskudd til idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg. Her finner man søknadsskjemaer, vilkår og krav, og informasjon om prosessen.

Til toppen