Koronasituasjonen

14.04.2021 13.42

Tilskudd til kultur- og idrettsformål

Tilskudd til kultur- og idrettsformål

Kommunen gir hvert år tilskudd til forskjellige kultur- og idrettsformål. Målet er å stimulere og utvikle et mangfold av meningsfulle fritidsaktiviteter til kommunens innbyggere. Søknadsfristen er 15. april 2021.

Det kan søkes om:

  • Medlemstilskudd
  • Driftstilskudd
  • Prosjekt/ arrangement tilskudd
  • Etableringstilskudd

Les mer om de ulike tilskuddene nedenfor.

Søknadene leveres via et digitalt søknadsskjema.  Det er viktig at man leser gjennom retningslinjene før søknaden fylles ut og sendes inn. 

Søknadsfrist: 15. april 2021

Søknader som kommer inn etter denne fristen vil ikke bli vurdert.

Søk her


Retningslinjer tilskuddsmidler (PDF, 364 kB) 

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet? Sjekk ut denne veilederen. (PDF, 2 MB)
 

For mer hjelp kontakt:

Gertruud Kunst, epost: gertruud.kunst@holmestrand.kommune.no

Om de ulike tilskuddene

1. Medlemstilskudd

Ment til foreninger og organisasjoner som driver kultur/fritidsarbeid for barn og ungdom til og med 19 år eller for funksjonshemmede, jevnt over hele året/sesongen. Tilskuddet er bygd opp som følgende: et fast likt beløp per organisasjon og et fast likt beløp per betalende medlem under 20 år.

2. Driftstilskudd

Ment til foreninger og organisasjoner som driver kultur- og idrettsaktiviteter for barn og ungdom til og med 19 år eller for funksjonshemmede. Organisasjoner som driver et museum eller historisk besøkssted kan også søke. Tilskuddet beregnes på kostnadene ved:

Leie av lokaler, gymsaler eller idrettshaller

Strømkostnader, forsikring av bygget, leie av grunn, alarm, tilrettelegging og drift av spilleflaten/-bane.

Tilskuddets størrelse fastsettes i hvert enkelt tilfelle, ut fra en vurdering av byggets/anleggets art, bruksområdet, brukergrupper, bruksfrekvens og muligheter til å generere inntekter på bygget/anlegget.

3. Prosjekt/arrangement tilskudd

Det kan søkes tilskudd til aktiviteter, arrangementer, prosjekter som kommer flere til gode. Som eksempler kan nevnes: konserter, forestillinger, utstillinger, leirvirksomheter, større stevner, temasamlinger, temakurs, friluftslivarrangementer, ungdomsarbeid, tiltak for funksjonshemmede. Søknaden skal inneholde:

  • Mål/begrunnelse
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett

Støtten kan gis som tilskudd eller som underskuddsgaranti.

4. Etableringstilskudd

Etableringstilskudd har som mål å stimulere til etablering av flere lag og foreninger som kan bidra til utvikling av et mangfoldig kulturliv i kommunen og dermed øke aktivitetene i kommunen. Søknaden må inneholde en beskrivelse av formålet med foreningen, budsjetter og planer. Det skal legges ved (eller ettersendes) vedtekter.

Til toppen