Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen

Kommunen er medlem av tjenesten Tilskuddsportalen.no.

Her kan lokale lag og foreninger registrere seg for å få oversikt over ulike relevante nasjonale tilskuddsordninger.

Tilskuddsportalen