Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplanen bestemmer hvordan kommunen skal utvikle seg. Den setter opp mål og veivalg for kommunen som lokalsamfunn, og for kommunen som organisasjon. Fram til Holmestrand har vedtatt ny kommuneplan, gjelder planene som ble vedtatt for tidligere Hof, Sande og Holmestrand kommuner.

Alle kommuner i landet må lage en kommuneplan. Reglene finner du i plan- og bygningsloven.

Hvert kommunestyre skal vedta en planstrategi. Den skal vare i fire år. Planstrategien peker ut de viktigste planoppgavene for kommunen. Den skal også vise hvilke behov det er for å endre kommuneplanen.

Hva består kommuneplanen av?

Innen ett år etter at det nye kommunestyret er valgt, skal alle kommuner lage en planstrategi. Planstrategien peker ut de viktigste planoppgavene for kommunen de kommende fire årene. Den skal også vise hvilke behov det er for å endre kommuneplanen. Selve kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen lages etter en prosess der innbyggere, næringsliv, folkevalgte og ansatte i kommunen er med, slik at den gir et godt bilde av hva slags lokalsamfunn vi vil være. Når samfunnsdelen er klar, utarbeides det en arealdel som viser hvordan samfunnsmålene settes ut i praksis. Arealdelen består av et kart der de ulike formålene har forskjellige farger: boligområder er gule, næringsområder er lilla, skoler og andre offentlig formål er røde osv. For tettsteder eller andre områder der det trengs en mer detaljert plan, kan kommunestyret lage en kommunedelplan eller gjennomføre en områderegulering.

Du kan påvirke

Du kan delta og komme med forslag til kommuneplanen som enkeltperson, rettighetshaver eller gjennom lag og foreninger. Barn og unge blir spesielt invitert til å delta. Kom gjerne på folkemøter som blir arrangert, eller følg med på kommunens hjemmeside og i sosiale medier. Der blir planprosessen beskrevet og de forskjellige forslagene presentert. Det er selvsagt åpent for spørsmål, og kanskje kan et lag eller forening arrangere et eget møte om temaer i kommuneplanen? Vi stiller opp på det, for dine innspill er viktige.

Les om hvordan du lager en reguleringsplan

Til toppen