Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Koronainformasjon fra plan, bygg, landbruk, kart og geodata

Det er åpnet for forhåndskonferanser i digital form på plattformen Teams. Det er ikke åpnet for drop-in.

Landbruk

Til toppen