Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Skogshytter

Utleie av skogshytter

Holmestrand kommune er med over 20.000 dekar skog en av fylkets største skogeiere. Til skogeiendommen hører det også med 5 skogshusvær. 2 hytter er lokalisert på Østskogen i Sande, mens 3 hytter befinner seg på Vestskogen i Sande. 

Solbergsetra Hyttene er uten innlagt vann og strøm. Det er inngått leieavtaler med lokale lag og foreninger om bruk av hyttene. Ved ledig kapasitet kan også andre benytte hyttene for kortere perioder.

Hyttene skal brukes av lag, foreninger, skoler og barnehager

Det er kommunens intensjon at hyttene i størst mulig grad skal kunne brukes av lag, foreninger, skoler, barnehager etc. I den forbindelse er det gjort avtale med de foreninger som i dag står som leietakere om at også andre, etter nærmere avtale skal kunne benytte hyttene når det er ledig kapasitet.

Interesserte bes henvende seg direkte til kontaktperson for den enkelte hytte:

Suluvannshytta

Suluvannshytta, som er lokalisert til strandsonen sydøst av Suluvann på Østskogen, leies av Østre Sande jeger- og fiskerforening. Bilvei helt fram.
Kontaktperson: Knut Fjæstad, tlf: 915 33 616

Svartevannshytta

Svartevannshytta leies av Kjeldås 4H. Hytta ligger ved Svartevann på Østskogen og består av tømmerhytte og stall. Bilvei helt fram.
Kontaktperson: Bjørn Martin Bamrud, tlf: 907 82 943 

Solbergsetra

Solbergsetra leies av Sande jeger- og fiskerforening. Hytte med stall er lokalisert til nord for Guriløkka på Vestskogen. Bilvei nesten helt fram.
Kontaktperson: Sindre Stampe, tlf: 907 62 932

Kalmosetra

Kalmosetra leies av Sande jeger- og fiskerforening. Hytta ligger i nærhet av Montebello arena på Vestskogen. Bilvei nesten helt fram.
Kontaktperson: Sindre Stampe, tlf: 907 62 932

Tømmerhytte ved Lavvannsmyr

Tømmerhytte ved Lavvannsmyr. Hytta ligger like ved enden av skogsbilveien som går opp gjennom Kalmoskogen på Vestskogen. Det er Sande ungdomsskolen som leier hytta.
Kontaktperson: Vidar Wang, tlf.: 948 14 044

Til toppen