Koronasituasjonen

28.09.2021 15.34

Veterinærvakt

Veterinærvakt

Tønsberg kommune administrerer veterinærvakta for produksjonsdyr i nordre Vestfold. 

Det er inngått individuelle avtaler mellom kommunen og hver av de seks veterinærene som kommunene kjøper tjenester fra. Nordre Vestfolds vaktområde består av: Holmestrand, Svelvik, Horten, Tønsberg, Tjøme, Nøtterøy, Sandefjord.

Veterinærvakta er til for øyeblikkelig hjelp og akutte sykdommer hos produksjonsdyr. Veterinærvakta har ikke noe felles telefonnummer. Du må ringe ditt vanlige veterinærkontor/veterinær for å få vite hvem som har vakt. Veterinærvakta holder åpent etter arbeidstid, kveld, natt og helger da de vanlige kontorene er stengt.

Veterinærvaktas plikter

Vakttjenesten er nedfelt i avtale mellom KS og Den norske veterinærforeningen. Det ligger følgende plikter for veterinærvakta i avtalen:

Deltaker i veterinærvakten som har vakt, skal være tilgjengelig, være beredt til å sørge for uten ugrunnet opphold:

  • å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14,
  • å yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern - eller næringsmessige hensyn, og
  • å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse
Til toppen