Koronasituasjonen

28.09.2021 15.34

Gi tilbud i anbudskonkurranser

Gi tilbud i anbudskonkurranser

I Holmestrand kommune ønsker vi å utvikle lokalt næringsliv, også i forbindelse med våre innkjøp og anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg. Dette er viktig utfra flere perspektiver; miljø, kortreiste varer/tjenester og samfunnsansvar. Her er en oversikt over anskaffelser som ligger ute til anbud.

Begrepene anskaffelser og innkjøp benyttes i noen grad om hverandre. Innkjøp er ofte relatert til daglige hendelser, anskaffelser er noe mer omfattende. Innkjøp er ofte knyttet til allerede inngåtte rammeavtaler, mens anskaffelser gjerne er større konkurranser, ofte knyttet til bygg og anlegg, men ikke kun avgrenset til dette.

Holmestrand kommunes anskaffelser, anbud og avtaler

Holmestrand kommune bruker Mercell til anskaffelser. Mercell en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Holmestrand er en del av VOIS

Holmestrand kommune er tilknyttet VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid) Dette er et formalisert samarbeid som har alle kommuner i Vestfold, samt Universitetet i Sørøst-Norge som medlemmer. I tillegg deltar flere andre offentlige virksomheter og foretak på avtalene.

Formålet er å inngå best mulige innkjøpsavtaler, forvalte avtaleporteføljen, sørge for innkjøpsfaglig utvikling og samarbeide med andre offentlige virksomheter og innkjøpssammenslutninger. 

Holmestrand kommunes anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategien er en av kommunens overordnede strategier, og gjelder for alle virksomheter i Holmestrand kommune.Strategien skal legge grunnlaget for en felles overordnet tenkning og atferd, slik at kommunens anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg, effektivt bidrar til at kommunen når sine mål.

Her kan du lese om Holmestrand kommunes anskaffelsesstrategi

Til toppen