Koronasituasjonen

28.09.2021 15.34

Handel og salg av fyrverkeri

Handel og salg av fyrverkeri

Salg av fyrverkeri til forbruker kan bare skje over disk i tidsrommet 27. til 31. desember. 

Bruk av fyrverkeri

Det er i utgangspunktet forbudt å kjøpe profesjonelt fyrverkeri og raketter. Kommunens brannvesen kan imidlertid gi tillatelse til kjøp av slikt fyrverkeri, men tillatelsen er begrenset til ett enkelt uttak. Les mer om salg, kjøp og bruk av fyrverkeri i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002 nr. 922

Fyrverkeri inndeles i følgende klasser etter risikonivå:

  • Klasse I a: Kruttlapper, knall Bon-Bon etc.
  • Klasse I b: Bordbomber, Party-Poppers, stjerneskudd etc.
  • Klasse II: Markfyrverkeri samt mindre romerske lys, soler og annet fyrverkeri med begrenset fareområde.
  • Klasse III: Raketter, luftbomber, ildbeger og større romerske lys og bombebatterier etc.
  • Klasse IV: Profesjonelt Display-fyrverkeri.

Tillatelse for handel og salg av fyrverkeri 

Den som vil drive handel med eksplosiv vare må ha tillatelse. Tillatelsen til handel kan bare gis til den som anses skikket, og den gjelder bare fra et bestemt forretningssted. Tillatelse er ikke nødvendig for å selge fyrverkeri i klasse I.

Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II og III må være gitt til kommunen innen 1. mai.

Det er ikke lov for forbrukere å kjøpe fyrverkeri i klasse IV, raketter i klasse II og III og pyroteknisk vare som kan forveksles med leketøy.

På nettstedet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap finner du kort info om kjøp, salg, bruk og kontroll av fyrverkeri

For søknad om tillatelse om salg

Kontakt Preben Skjelbred ved Vestfold Interkommunale Brannvesen på tlf. 982 63 026, eller e-post preben.skjelbred@vibr.no 

Til toppen