FNs bærekraftsmål er utgangspunkt for kommuneplanen

Kommuneplanen for Holmestrand skal utarbeides med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. 

I planstrategi og samfunnsdel vil det bli gjort vurderinger av om det er noen av målene som skal løftes spesielt fram. Kommunen må også ha en gjennomgang av alle de 17 målene for å se hvordan en jobber med å realisere dem – både i lokalsamfunnet generelt, og i kommuneorganisasjonen spesielt. I dette kunnskapsgrunnlaget vil hver kapittel starte med de målene som har størst relevans for temaene som presenteres.

Les mer om FNs bærekraftsmål