Gjeldende kommuneplaner

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2022, arealdelen blir vedtatt høsten 2023. Du finner kommuneplanens arealdel for tidligere kommuner Hof, Sande og Holmestrand i kartportalen nedenfor. Disse er fortsatt gjeldende, inntil de erstattes av en ny kommuneplan for den sammenslåtte kommunen.

Trykk på linken nedenfor, deretter direkte på kartet på enten Sande, Hof eller Holmestrand. Trykk deretter på informasjonsknappen ( i ) for å se plankart, bestemmelser og andre plandokumenter.

Gjeldende arealdeler i kommuneplaner
 

Kommuneplanens samfunnsdel
Tittel Publisert Type
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035

04.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplan samfunnsdel_oppslag.pdf
Kommuneplan samfunnsdel_enkeltsider

04.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplan samfunnsdel_enkeltsider.pdf
Kommuneplanens samfunnsdel for tidligere kommuner Holmestrand og Sande
Tittel Publisert Type
Tidligere Holmestrand kommune samfunnsdel-2014-2026

Tidligere Holmestrand kommune samfunnsdel-2014-2026

26.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samfunnsanalyse-ByR-3K_KP-samfunnsdel-2014-2026.pdf
Tidligere Sande kommune - Samfunnsdel 2011-2023

Tidligere Sande kommune - Samfunnsdel 2011-2023

27.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samfunnsdel Vedtatt i Sande kommunestyre 5.2.2012.pdf