Gjeldende kommuneplaner

Gjeldende kommuneplaner

Du finner kommuneplanens arealdel for tidligere kommuner Hof, Sande og Holmestrand i kartportalen (link nedenfor). Disse er fortsatt gjeldende, inntil de erstattes av en ny kommuneplan for den sammenslåtte kommunen.

Trykk på linken nedenfor, deretter direkte på kartet på enten Sande, Hof eller Holmestrand. Trykk på informasjonsknappen ( i ) for å se plankart, bestemmelser og andre plandokumenter.

Gjeldende kommuneplaner

Nedenfor kan du laste ned kommuneplanens samfunnsdel for Holmestrand og Sande. 

Kommuneplaner samfunnsdel
Tittel Publisert Type
Tidligere Holmestrand kommune samfunnsdel-2014-2026

Tidligere Holmestrand kommune samfunnsdel-2014-2026

26.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samfunnsanalyse-ByR-3K_KP-samfunnsdel-2014-2026.pdf
Tidligere Sande kommune - Samfunnsdel 2011-2023

Tidligere Sande kommune - Samfunnsdel 2011-2023

27.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samfunnsdel Vedtatt i Sande kommunestyre 5.2.2012.pdf
Digitalt borgerpanel - spørreundersøkelse

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Digitalt borgerpanel - spørreundersøkelse.pdf
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035

11.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplan samfunnsdel_oppslag.pdf
Kommuneplan samfunnsdel_enkeltsider

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplan samfunnsdel_enkeltsider.pdf

 

Til toppen