Høring: kommuneplanens arealdel

Formannskapet vedtok 24. mai å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2023-2035 ut på høring. 

Forslag til arealplan ble behandlet av formannskapet 24. mai. Saksdokumenter til møtet finner du her. Formannskapet gjorde noen endringer på forslaget, og de er innarbeidet i dokumentene du finner under.

Dokumenter - forslag til ny arealplan 

Dokumenter - forslag til ny arealplan
Tittel Publisert Type
KPA - Vedlegg 1 - Planprogram (fastsatt i KST 09.03.22)

KPA - Vedlegg 1 - Planprogram (fastsatt i KST 09.03.22).pdf

31.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Vedlegg 1 - Planprogram (fastsatt i KST 09.03.22).pdf
KPA - Vedlegg 2 - Vurderinger og forslag til endringer i arealbruk innenfor sikringssone drikkevann Eikeren inkludert Bergsvannet

KPA - Vedlegg 2 - Vurderinger og forslag til endringer i arealbruk innenfor sikringssone drikkevann Eikeren inkludert Bergsvannet.pdf

31.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Vedlegg 2 - Vurderinger og forslag til endringer i arealbruk innenfor sikringssone drikkevann Eikeren inkludert Bergsvannet.pdf
KPA - Vedlegg 3 - Vurderinger og forslag til endringer i arealbruk med særskilt fokus på jordvernshensyn (med endringer etter FSK 240523)

KPA - Vedlegg 3 - Vurderinger og forslag til endringer i arealbruk med særskilt fokus på jordvernshensyn (med endringer etter FSK 240523).pdf

31.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Vedlegg 3 - Vurderinger og forslag til endringer i arealbruk med særskilt fokus på jordvernshensyn (med endringer etter FSK 240523).pdf
KPA - Vedlegg 4 - Innspill og rapport fra NK Holmestrand kirkelige fellesråd

KPA - Vedlegg 4 - Innspill og rapport fra NK Holmestrand kirkelige fellesråd.pdf

31.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Vedlegg 4 - Innspill og rapport fra NK Holmestrand kirkelige fellesråd.pdf
KPA - Vedlegg 6 - Grovsiling av innkomne innspill TIL KPA

KPA - Vedlegg 6 - Grovsiling av innkomne innspill TIL KPA.pdf

31.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Vedlegg 6 - Grovsiling av innkomne innspill TIL KPA.pdf
KPA - Vedlegg 7 - Kulturminner- og miljøer

KPA - Vedlegg 7 - Kulturminner- og miljøer.pdf

31.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Vedlegg 7 - Kulturminner- og miljøer.pdf
KPA - Kart A - Alle kartlag

KPA - Kart A - Alle kartlag.pdf

31.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Kart A - Alle kartlag.pdf
KPA - Kart B - Arealformål

KPA - Kart B - Arealformål.pdf

31.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Kart B - Arealformål.pdf
KPA - Kart C - Hensynsoner

KPA - Kart C - Hensynsoner.pdf

31.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Kart C - Hensynsoner.pdf
KPA - Kart D - Fare, sikring og støysoner

KPA - Kart D - Fare, sikring og støysoner.pdf

31.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Kart D - Fare, sikring og støysoner.pdf
KPA - Kart E - Båndlegging og gjennomføringsoner

KPA - Kart E - Båndlegging og gjennomføringsoner.pdf

31.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Kart E - Båndlegging og gjennomføringsoner.pdf
KPA - Planbeskrivelse (med endringer etter behandling i FSK 240523)

KPA - Planbeskrivelse (med endringer etter behandling i FSK 240523).pdf

31.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Planbeskrivelse (med endringer etter behandling i FSK 240523).pdf
KPA - Planbestemmelser (med endringer etter FSK 240523)

KPA - Planbestemmelser (med endringer etter FSK 240523).pdf

31.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Planbestemmelser (med endringer etter FSK 240523).pdf
KPA - KU og ROS (med endringer etter FSK 240523)

KPA - KU og ROS (med endringer etter FSK 240523).pdf

31.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - KU og ROS (med endringer etter FSK 240523).pdf

Høringsfristen er 31. juli

Har du merknad til forslaget? Høringssvar sendes kommunen skriftlig på e-post postmottak@holmestrand.kommune.no eller per post; postboks 312, 3081 Holmestrand, senest 31. juli, og merkes tydelig at gjelder kommuneplanens arealdel 2023-2035.

Arealdelen - en del av kommuneplanen

Kommuneplanen er en plan for kommuneorganisasjonen og en plan for hele lokalsamfunnet. Kommuneplanen består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, - og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2022 (PDF, 8 MB)

Les mer om arbeidet med ny kommuneplan