Kommuneplanens arealdel ute på ny høring

Formannskapet vedtok 1. februar å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2023-2035 ut på ny høring. 

Det ble mottatt over 100 uttalelser, merknader og innspill da arealplanen lå ute til høring første gang i 2023. Alle tilbakemeldinger er gjennomgått, arealplanen er behandlet politisk, og endringer er innarbeidet i kommuneplanforslaget, før den nå er ute på en ny høring. 

De vesentlige endringene omfatter i hovedsak at enkelte nye utbyggingsarealer tas ut eller justeres i avgrensing som følge av innsigelser. I tillegg er noen nye utbyggingsarealer foreslått innarbeidet i planforslaget.

Kommuneplanlegger Håkon Randal med bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene - Klikk for stort bildeKommuneplanlegger Håkon Randal Holmestrand kommune

Sikrer offensiv utviklingsstrategi

- Totalt sett sikrer forslaget en offensiv utviklingsstrategi for boligbygging, sentrums- og næringsutvikling, sier kommuneplanlegger Håkon Randal.

Forslag til arealplan ble behandlet av formannskapet 1. februar. Saksdokumenter til møtet finner du her. Formannskapet gjorde noen endringer på forslaget, og de er innarbeidet i dokumentene du finner under.

Høringsfristen er 25. mars

I ny høring er det kun anledning til å uttale seg til de delene av planforslaget som er endret siden arealdelen ble behandlet første gang i 2023. 

Har du merknad til forslaget? Høringssvar sendes kommunen skriftlig på e-post postmottak@holmestrand.kommune.no eller per post; postboks 312, 3081 Holmestrand, senest 25. mars 2024, og merkes tydelig at gjelder kommuneplanens arealdel 2023-2035.

Arealdel - ny høring
Tittel Publisert Type
KPA - Vedlegg 1 - Planprogram (fastsatt i KST 09.03.22)

KPA - Vedlegg 1 - Planprogram (fastsatt i KST 09.03.22).pdf

12.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Vedlegg 1 - Planprogram (fastsatt i KST 09.03.22).pdf
KPA - Planbeskrivelse (med endringer etter behandling i FSK 010224)

KPA - Planbeskrivelse (med endringer etter behandling i FSK 010224).pdf

12.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Planbeskrivelse (med endringer etter behandling i FSK 010224).pdf
KPA - Vedlegg 6 - Grovsiling av innkomne innspill TIL KPA

KPA - Vedlegg 6 - Grovsiling av innkomne innspill TIL KPA.pdf

12.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Vedlegg 6 - Grovsiling av innkomne innspill TIL KPA.pdf
KPA - Vedlegg 7 - Kulturminner- og miljøer (med endringer etter behandling i FSK 010224)

KPA - Vedlegg 7 - Kulturminner- og miljøer (med endringer etter behandling i FSK 010224).pdf

12.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Vedlegg 7 - Kulturminner- og miljøer (med endringer etter behandling i FSK 010224).pdf
KPA - Vedlegg 2 - Arealbruk i hensynsone drikkevann Eikeren-Bergsvann (ned endringer etter behandling i FSK 010224)

KPA - Vedlegg 2 - Arealbruk i hensynsone drikkevann Eikeren-Bergsvann (ned endringer etter behandling i FSK 010224).pdf

12.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Vedlegg 2 - Arealbruk i hensynsone drikkevann Eikeren-Bergsvann (ned endringer etter behandling i FSK 010224).pdf
KPA - KU og ROS (med endringer etter behandling i FSK 010224)

KPA - KU og ROS (med endringer etter behandling i FSK 010224).pdf

12.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - KU og ROS (med endringer etter behandling i FSK 010224).pdf
KPA - Vedlegg 3 - Vurderinger og forslag til endringer i arealbruk med særskilt fokus på jordvernshensyn (med endringer etter behandling i FSK 010224)

KPA - Vedlegg 3 - Vurderinger og forslag til endringer i arealbruk med særskilt fokus på jordvernshensyn (med endringer etter behandling i FSK 010224).pdf

12.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Vedlegg 3 - Vurderinger og forslag til endringer i arealbruk med særskilt fokus på jordvernshensyn (med endringer etter behandling i FSK 010224).pdf
KPA - Plankart - arealformål (med endringer etter behandling i FSK 010224)

KPA - Plankart - arealformål (med endringer etter behandling i FSK 010224).pdf

12.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Plankart - arealformål (med endringer etter behandling i FSK 010224).pdf
KPA - Vedlegg 8 - Revidert endringslogg (med endringer etter behandling i FSK 01.02.24)

KPA - Vedlegg 8 - Revidert endringslogg (med endringer etter behandling i FSK 01.02.24).pdf

12.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Vedlegg 8 - Revidert endringslogg (med endringer etter behandling i FSK 01.02.24).pdf
KPA - Vedlegg 4 - Innspill og rapport fra NK Holmestrand kirkelige fellesråd

KPA - Vedlegg 4 - Innspill og rapport fra NK Holmestrand kirkelige fellesråd.pdf

12.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Vedlegg 4 - Innspill og rapport fra NK Holmestrand kirkelige fellesråd.pdf
KPA - Vedlegg 5 - Byarealstrategi (vedtatt i KST 130622)

KPA - Vedlegg 5 - Byarealstrategi (vedtatt i KST 130622).pdf

12.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Vedlegg 5 - Byarealstrategi (vedtatt i KST 130622) 2.pdf
KPA - Planbestemmelser (med endringer etter Formannskapet 1. februar 2024 og korreksjon i 2.11 per 20. februar 2024)

KPA - Planbestemmelser (med endringer etter Formannskapet 1. februar 2024 og korreksjon i 2.11 per 20. februar 2024)

20.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KPA - Planbestemmelser (med endringer etter FSK 010224 og korreksjon i 2.11 per 20.02.02).pdf

Om forenklet kommuneplankart

Et forenklet kommuneplankart er med i pdf-format. Kartet inkluderer arealformål, men ikke hensynsoner. Komplett kommuneplankart for planforslaget med alle detaljer er tilgjengelig i Vestfoldkart. https://holmestrand.kommune.no/innbyggerhjelpen/eie-eller-bygge-bolig/kart-og-kartdata/

Arealdelen - en del av kommuneplanen

Kommuneplanen er en plan for kommuneorganisasjonen og en plan for hele lokalsamfunnet. Kommuneplanen består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, - og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2022 (PDF, 8 MB)

Les mer om arbeidet med ny kommuneplan