Mulighet til å fremme arealinnspill til kommuneplanens arealdel

Mulighet til å fremme arealinnspill til kommuneplanens arealdel

Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeHolmestrand kommune Holmestrand kommune Det åpnes opp for at man kan sende inn arealinnspill til kommuneplanens arealdel.

Grunneiere, næringsliv, innbyggere, kommuneadministrasjonen og politisk nivå og andre kan fremme innspill til endret arealbruk, bestemmelser eller retningslinjer.

Alle innkomne arealinnspill vil bli vurdert opp mot de arealpolitiske føringene for kommuneplanarbeidet, nasjonale og regionale føringer, lovverk og forskrifter. Administrasjonen vil vurdere alle innkomne forslag til endret arealbruk.

Send inn senest 1. mars 2022

Frist for å fremme arealinnspill til kommuneplanens arealdel er satt til 1. mars 2022.

Om arbeidet med ny kommuneplan

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål om arealinnspill t i Holmestrand, kan du kontakte kommuneplanlegger Håkon Randal på e-post hakon.randal@holmestrand.kommune.no eller telefon 905 61 447

Til toppen