Presentasjon av arealinnspill 22. september

Rundt 40 forslagsstillere ønsker å presentere sine arealinnspill til kommuneplanens areadel. Formannskapet/kommuneplanutvalget har invitert til møte, som nå utvides til to dager. Møtene holdes på Holmestrand bibliotek 15. og 22. september fra klokken 17 og utover. Møtet streames ikke, men er åpent for publikum.

Tid: Torsdag 15. og 22. september kl. 17 og utover
Sted: Multisalen i Holmestrand bibliotek, Dr. Graaruds plass 2, 3080 Holmestrand

Det legges i hovedsak opp til at det på møtet 15. september vil omhandle arealinnspill fra Holmestand- og Hof-delen av kommunen. Møtet 22. september vil omhandle arealinnspill fra Sande-delen av kommunen. 

Planutvalget på befaring - Klikk for stort bildePlanutvalget på befaring Holmestrand kommune

Om arbeidet med ny arealplan

Det kom rundt 130 innspill til endringer i kommuneplanens nye arealdel. Innspillene er vurdert opp mot føringene for planarbeidet som er beskrevet i planprogrammet. Se føringene her.

I planutvalgets/formannskapets møter i juni ble innspillene gjennomgått, og i saksdokumentene til møtene var hvert innspill presentert og gitt en vurdering av kommunedirektøren. Se saksdokumentene her 

I august/september var planutvalget/formannskapet på befaringer rundt om i kommunen for å ta noen av innspillene til ny arealplan i nærmere øyesyn. 

Les mer om arbeidet med ny kommuneplan

Se arealinnspillene i kartløsning