Varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel 2023-2035

Varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel 2023-2035

Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeHolmestrand kommune Holmestrand kommune Formannskapet vedtok 25. november at forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2035 skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Holmestrand kommune skal revidere sin kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel, i inneværende kommunestyreperiode. Det er tidligere igangsatt et arbeid med samfunnsdelen, mens arbeidet med arealdelen er nå formelt startet opp med bakgrunn i nylig fattet vedtak i formannskapet:

Formannskapets vedtak 25. november (sak 21/9123):

  1. Det kunngjøres oppstart av kommuneplanens arealdel 2023-2035 med tilhørende forslag til planprogram, jamfør plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13.
  2. Forslag til planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningsloven § 11-13. Frist for å gi uttalelse er 01.02.2022.
  3. Det åpnes opp for å fremme arealinnspill til arbeidet med kommuneplanens arealdel 2023-2035. Frist for å sende inn arealinnspill er 01.03.2022.

Hva er et planprogram?

Planprogrammet gjør blant annet rede for planarbeidets formål, planprosess med frister og deltakere, opplegg for medvirkning samt behov for utredninger. Man kan gjerne forstå planprogrammet som en «plan for planen», som skal bidra til at planprosessen blir oversiktlig, forutsigbar og gjennomsiktig. 

Dette er forslaget til planprogram

Du finner saksfremlegget her
Du finner forslag til planprogram her

Vil du gi en uttalelse?

Frist for å gi uttalelse eller fremme merknad til planprogrammet er 1. februar 2022. Send uttalelse/merknad på e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no  eller per brev til Holmestrand kommune, programområde teknisk, postboks 312, 3081 Holmestrand.

Marker din uttalelse/merknad på en tydelig måte, for eksempel slik: «Uttalelse/merknad - Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2035». 

Spørsmål og henvendelser

Hvis du har spørsmål eller henvendelser om kommuneplanarbeidet i Holmestrand, kan du kontakte kommuneplanlegger Håkon Randal på e-post hakon.randal@holmestrand.kommune.no eller telefon 905 61 447

Til toppen