Fiskeforbud for å beskytte sårbare bestander

Fiskerimyndighetene har innført strengere reguleringer av fisket på Skagerrakkysten og i Oslofjorden for å beskytte sårbare bestander, spesielt kysttorsk.

Les aktueltsak

Fiskeforvaltning

Fiskeforvaltning

Planlegging og bygging av landbruksveier skal skje på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger.

Fiske i sjøen og i vassdrag

Det er visse begrensninger i utløpet av Sandeelva og andre elve- og bekkeos. Ta kontakt om du er i tvil.

Fiskeravgift

Du må betale den statlige fiskeravgiften hvis du skal fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen. Personer under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. Årsavgiften finner du på nettsidene til Miljødirektoratet 

Avgiften gjelder fra 1. januar til 31. desember.

Innlandsfiske

Skal du fiske innlandsfisk, må du ha grunneiers tillatelse eller fiskekort. Fiskekort kan kjøpes på Inatur.no, i lokale utmarkslag, lokale jeger og fiskerlag, ved bomkasser på skogsbilveier eller ved henvendelse til grunneiere.

Barn og unge under 16 år trenger ikke å betale fiskekort.

Til toppen