Til deg som har leid torgplass: Informasjon om smitteverntiltak

Til deg som har leid torgplass: Informasjon om smitteverntiltak

Velkommen som leietaker på kommunens arealer. Her finner du noen kjøreregler for alle som har leid torgplass i forbindelse med korona.

Som leietaker er det viktig at du sørger for at:

  • Det er god plass mellom din bod/stand og andre
  • Det er tydelig informert om at kunder og besøkende må holde minst 1 meter avstand til hverandre og til boden/stand
  • Bruk gjerne plakater og oppmerking på bakken
  • Kundene oppfordres til kontaktløs betaling med kort eller Vipps
  • Kundene oppfordres til kun å berøre de varene kundene skal kjøpe
  • Håndesinfeksjonsmiddel er tilgjengelig både for deg og for kundene
  • Alle matvarer er innpakket
  • Smaksprøver ikke tilbys
  • Kontaktflater vaskes/desinfiseres jevnlig
  • Alle plakater og oppmerkinger fjernes når bod/stand fjernes

Aktuelle plakater og annen informasjon kan du laste ned her:

Kontantløs betaling

Trygge butikker

Til toppen